Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


PİYANO ÇALIŞMA YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERi: TRABZON ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI ÖRNEĞİ

Piyano eğitiminin temelini teknik davranışlar oluşturmaktadır. Teknik davranışların sağlam olması müzikalitenin rahat bir şekilde ortaya çıkarılmasını sağlamaktadır. Teknik becerilerin ve müzikalitenin gelişmesi için ise düzenli ve doğru bir şekilde çalışmak gerekmektedir. Mesleki müzik eğitimi veren kurumlarda piyano zorunlu bir çalgıdır ve piyano eğitimi alan öğrenciler piyano derslerinde çeşitli problemlerle karşılaşabilmektedir. Öğrencilerin piyanoya nasıl çalışılması gerektiğini bilmeleri ise bu problemlerin başında gelmektedir. Bu araştırma ile piyano çalışma yöntemleri ile ilgili öğrenci görüşleri alınarak çalışma önerilerinin sunulması amaçlanmıştır. Piyanoya nasıl çalışılması gerektiği ile ilgili bilgilere de yerilmiştir. Bu araştırmada nitel araştırma türlerinden olan durum çalışması modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Teorileri anabilim dalındaki 10 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler araştırmacı tarafından hazırlanan görüşme formu ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesi için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilere göre, öğrencilerin çalışma süreleri, hata yapma durumlarının farkındalığı, kendilerini dinleyebilme, çalışırken kayıt alabilme, ders sonrası ve dersteki durumların farklılığı, parçayı çıkartma aşamaları, farklı çözüm yolları bulabilme, etkili piyano çalışma yöntemleri ile ilgili görüşleri alınmıştır. Bu görüşler doğrultusunda çalışma önerileri getirilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda; devinişsel, bilişsel ve duyuşsal becerilerin bir arada kullanılması, dikkat ve konsantrasyonun sağlanması, nasıl çalışılması gerektiği ile ilgili yönlendirmelerin yapılması, farklı öğrenme stratejilerinin uygulanması, bilinçli çalışmanın sağlanması, disiplinin ve sürekliliğin sağlanması, farklı yaklaşımlarla çözüm yolları aranması, sabır ve özveride bulunulmasına yönelik piyano eğitiminde etkili çalışma önerileri sunulmuştur.Keywords

Piyano, Piyano Eğitimi, Piyano Çalışma Yöntemleri


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri