Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


LİSE ÖĞRENCİLERİNİN PENCERESİNDEN: FİZİK DERSİ ÖĞRENME SÜRECİNDE YAŞANAN ZORLUKLAR

Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin fizik dersine yönelik öğrenme sürecinde zorluk yaşayıp yaşamadıklarına ilişkin düşüncelerini belirlemek, varsa yaşadıkları bu zorlukların sebeplerini öğrenim gördükleri lise türünü de dikkate alarak açığa çıkarabilmektir. Nitel anlayışa dayalı betimsel bir durum çalışması olan araştırmanın katılımcılarını toplam 188 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcıların yaklaşık olarak % 6’sı fizik dersine yönelik öğrenme sürecinde hiçbir zorlukla karşılaşmadıklarını, % 94’ü ise zorluk yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların yaşadıkları bu zorlukların sebebine ilişkin düşünceleri, öğrenim gördükleri lise türü dikkate alınarak içerik analizi ile çözümlenmiştir. Elde edilen bulgular, katılımcıların fizik dersine yönelik öğrenme sürecinde karşılaştıkları zorlukların içerik, bireysel, öğretmen ve ortam kaynaklı olmak üzere dört temel sebebe dayandığını göstermektedir. Fizik dersine yönelik öğrenme sürecinde Fen ve Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören katılımcılar en yoğun olarak içerik kaynaklı, Meslek Lisesi’nde öğrenim gören katılımcılar ise bireysel kaynaklı sebeplerle zorluk yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Araştırmadan elde edilen sonuçların, fizik eğitiminde öğrenci başarısını arttırmak adına yapılacak çalışmalara katkı sunacağı umulmaktadır. .Keywords

Fizik dersi, öğrenme süreci, lise öğrencisi, lise türü


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri