Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


İYİ BİR ÖĞRENCİYİM ÇÜNKÜ OKUDUĞUM ŞEHRİ SEVİYORUM: YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNİN ALGILADIKLARI DIŞ PRESTİJ, ŞEHİR BAĞLILIĞI VE AKADEMİK ÖZ YETERLİLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN TESPİT EDİLMESİ

Fortune, The Financial Times ve US News ve World Report gibi popüler basında işletmelerin ve üniversitelerin itibar sıralamalarını yayınlamasının ardından yükseköğrenim kurumlarının imaj ve itibarlarının tespitine yönelik gerçekleştirilecek araştırmaların ne denli önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Bu araştırmanın amacı yükseköğrenim kurumlarına ilişkin algılanan dış prestijin şehir bağlılığı kapsamında öğrencilerinin akademik öz yeterlilik düzeylerine etkisini yapısal model bağlamında incelemektir. Siirt üniversitesinde okuyan toplam 321 öğrenciye online formlar aracılığıyla ulaşılmıştır. Bu bağlamda SPSS programına kaydedilen veriler AMOS programı aracılığıyla ölçüm ve yapısal olmak üzere YEM iki aşamalı yaklaşımı ile analiz edilmiştir.  Öncelikle araştırma yapılarına ilişkin ölçüm modeli kurulmuş ve modelin ampirik veri ile uyumu test edilmiştir. Ölçüm modelinin doğrulanmasının ardından araştırma hipotezlerine ilişkin yapısal model test edilmiştir. Yapılan analizler neticesinde araştırma kapsamında öne sürülen bütün hipotezler kabul edilmiş destekleyici tutum, örgütsel itibar, algılanan dış prestij, şehir bağlılığı ve akademik öz yeterlilik fenomenleri arasındaki ilişkiler ampirik olarak kanıtlanmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen sonuçlar gelişen literatürde önemli bir boşluğu doldurmasının yanı sıra yapılacak olan yeni araştırmalar için öncü niteliğindedir. Son olarak araştırma sonuçları alan profesyonellerine kurumsal prestij ve itibara ilişkin çalışmalarında kullanabilecekleri önemli bilgiler sağlamıştır.Keywords

Algılana dış prestij, Şehir bağlılığı, Akademik öz yeterlilik


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri