Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE ÇALIŞAN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN ÖRGÜTSEL POLİTİKA ALGILARI VE ÖRGÜTSEL SİNİZM SEVİYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Bu çalışmada Türkiye’deki çeşitli devlet üniversitelerinin eğitim fakültelerinde görev yapan araştırma görevlilerinin, örgütsel politika algıları ile örgütsel sinizm seviyeleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma görevlileri ile çalışılmasının temel sebebi; muğlak bir iş tanımına sahip ve kadro güvencesinden yoksun araştırma görevlilerinin, örgütsel politika sürecine genelde hedef konumundaki gözlemciler olarak fakültelerine ve diğer akademisyenlere karşı sinik tutum ve davranışlar geliştirme ihtimallerinin daha fazla olmasıdır. Korelasyonel tarama modelinde desenlenen çalışmada veri toplamak için 341 araştırma görevlisine e-posta aracılığıyla “Örgütsel Politika Algısı” ve “Örgütsel Sinizm” ölçekleri uygulanmıştır. Çalışmada demografik değişken olarak araştırma görevlilerinin “cinsiyet, yaş, örgütsel kıdem ve eğitim durumu” değişkenleri incelenmiş, verilerin analizi için ise betimsel ve kestirimsel analiz teknikleri kullanılmıştır. Çalışmada, araştırma görevlilerinin eğitim fakültelerindeki akademisyen davranışlarını ortalamanın üstü düzeyde politik algıladıkları ve kendilerini de yine ortalamanın üstü düzeyde sinik olarak hissettikleri tespit edilmiştir. Bununla birlikte gerçekleştirilen analizler sonucunda örgütsel politika algısı alt boyutlarının örgütsel sinizmin önemli bir yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca araştırma görevlilerinin yaşları, örgütsel kıdemleri ve eğitim durumlarındaki artışa göre politik algıları ile sinik tutum ve davranışlarında artış olduğu belirlenmiştir.Keywords

ÖÖrgütsel politika algısı, örgütsel sinizm, eğitim fakültesi, araştırma görevlisi


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri