Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ YETERLİLİKLERİNİ GELİŞTİRMEDE SENARYO TEMELLİ ÖĞRENME

Bu çalışmada, sosyal bilgiler öğretmen adaylarında senaryo temelli öğrenme ile teorik konuları gerçek sınıf uygulamalarına bağlayacak mesleki yeterliliklerde gelişme sağlamak amaçlanmıştır. Burada senaryo temelli öğrenme “mesleki eğitim amaçlı” kullanılmıştır. Bu bağlamda öğretmen adaylarının öğrencilerde ulaşılması beklenen kazanımların bir senaryo çerçevesinde kazandırılması süreci gerçek bir problem olarak ele alınmıştır. Gerçek dünyanın sınıfa taşındığı sosyal bilgiler kazanımlarına yönelik senaryoların hazırlandığı ve uygulandığı bir eylem süreci değerlendirilmeye çalışılmıştır. Araştırmada problem temelli senaryo türü kullanılmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması olarak planlanmıştır. Eylem araştırmasının planlama, eylem, gözlem ve yansıma döngüsü on hafta sürmüştür. Araştırmada 8 grup, her grupta 4 kişi olmak üzere 32 kişi yer almıştır. Araştırma sonunda 8 kadın 8 erkek toplam 16 aday ile görüşme yapılmıştır. Süreçte çeşitli gözlem notları, görüşler, video kayıtları ve değerlendirmeler toplanmış, içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgularda adaylar, senaryo içeriğini oluşturma ve uygulamada süreç bakımından; öğrenme durumları, yöntem, fiziksel koşullar, müzik ve görsel sanatlar, kaynaklar ve becerileri dikkate almıştır. Basılı eserler, medya, teknoloji, edebi ürünler ve kaynak kişilerden yararlanmıştır. Anlatım biçiminde dil, yöntem, içerik ve edebi ürünlere özen göstermiştir. İçerik oluşturulurken ele alınan problemler ise, kültürel, siyasal, hukuki, toplumsal ve eğitimsel bağlamdadır. Senaryolarda kazanım; eğitimsel, sosyal, kültürel ve teknolojik konularla ilişkilendirilmiştir. Uygulama süreci sonunda bireysel boyutta; eğitimsel, mesleki ve beceri; mesleki boyutta; pedagojik ve sanatsal açıdan adayları geliştirdiği tespit edilmiştir. Adayların deneyimlerinden senaryo temelli öğrenmenin sosyal bilgiler öğretiminde daha verimli uygulanabilmesi için ortaya çıkan boşlukların giderilmesine yönelik öneriler belirlenmiştir.Keywords

Senaryo temelli öğrenme, sosyal bilgiler, öğretmen adayları, yeterlilik, beceri.


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri