Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖZÜNDEN SAVAŞ, MÜLTECİ VE SURİYELİLER: METAFORİK BİR ANALİZ

Bu araştırmada, okul müdürlerinin savaş, sığınmacı/mülteci ve Türkiye’deki Suriyelilere yönelik algılarının metaforlar aracılığıyla belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, farklı okul türlerinde görev yapan 109 okul müdürüyle gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak açık uçlu bir form düzenlenmiş ve okul müdürlerinden “Bana göre savaş … ya/ye benzer, çünkü … ” ; ” “Bana göre sığınmacı/göçmenler … ya/ye benzer, çünkü … ” ve “Bana göre Türkiye’deki Suriyeliler … ya/ye benzer, çünkü … ” cümlelerini tamamlamaları istenmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda okul müdürlerinin, savaş olgusuna yönelik 86, sığınmacı/mültecilere yönelik 86 ve Türkiye’deki Suriyelilere yönelik 83 metafor ürettiği görülmüştür. Okul müdürlerinin tamamına yakını savaşın yıkıcılığına vurgu yaparak olumsuzluğunu belirtmiştir. Okul müdürlerinin sığınmacı/mültecilerin yurtlarından edilmişliklerini ön plana çıkardıkları ve onlara daha çok acıma duygusu ile yaklaştıkları görülmüştür. Okul müdürlerinin Türkiye’deki Suriyeliler konusunda da sığınmacı/mültecilere yönelik benzer metaforlar oluşturdukları gözlenmiştir. Ancak her 4 okul müdüründen 1’inin Suriyelilere yönelik olumsuz metaforlar türetmeleri dikkat çekicidir. Çalışmanın bulguları ilgili literatür ışığında tartışılmış ve daha ileri çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.Keywords

Okul müdürleri, sığınmacı, göçmen, Türkiye’deki Suriyeliler, metafor analizi


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri