Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KİŞİLERARASI OLUMSUZ PROBLEM ÇÖZME VE KİŞİLERARASI RUMİNASYON ARASINDAKİ İLİŞKİDE SOSYAL ZEKANIN ARACI ROLÜ

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinde kişilerarası olumsuz problem çözme ile kişilerarası ruminasyon arasındaki ilişkide sosyal zekanın aracı rolünü test etmektir. Araştırmada çeşitli fakültelerde öğrenim gören 400 üniversite öğrencisine (213 kız ve 187 erkek) Kişilerarası Problem Çözme Ölçeği, Kişilerarası Ruminasyon Ölçeği ve Tromso Sosyal Zeka Ölçeği uygulanmıştır. Veriler Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı ve yapısal eşitlik modeli analizleri kullanılarak test edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre sosyal zekanın kişilerarası olumsuz problem çözme ve kişilerarası ruminasyon ile negatif yönde ve anlamlı ilişkiye sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca, bu çalışmada kişilerarası olumsuz problem çözme ve kişilerarası ruminasyon arasında pozitif yönde ve anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur. Bu sonuçların yanı sıra bu çalışma üniversite öğrencilerinde kişilerarası olumsuz problem çözme ile kişilerarası ruminasyon arasındaki ilişkide sosyal zekanın tam aracı role sahip olduğunu göstermiştir ( ?^2/sd= 1.75, p < .001, RMSEA= .04, SRMR= .03, GFI= .98, AGFI= .96, IFI= .99, CFI= .99). Başka bir ifadeyle kişilerarası olumsuz problem çözmenin kişilerarası ruminasyonu yordayıcılığı, aracı değişken olan sosyal zekanın yapısal eşitlik modeline dâhil edilmesiyle ortadan kalkmıştır. Elde edilen bu sonuç kuramsal ve ampirik veriler ışığında tartışılmıştır.Keywords

Sosyal zeka, kişilerarası olumsuz problem çözme, kişilerarası ruminasyon


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri