Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


TÜRKİYE VE MANİTOBA SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ

ÖZET Bu çalışmada; Türkiye ve Manitoba sosyal bilgiler dersi öğretim programlarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Verilerin kaynağını Türkiye ve Manitoba’da uygulanmakta olan sosyal bilgiler öğretim programları oluşturmaktadır. Araştırmanın bulguları doküman analizi kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde ise betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular ışığında; iki programın amaç, içerik, öğrenme öğretme süreci ve değerlendirme ögeleri açsından daha çok benzer özelliklere sahip oldukları saptanmıştır. İki programın amaçlar boyutunda şu açılardan benzerlik gösterdikleri tespit edilmiştir: Öğrencilerin demokratik, çevreye duyarlı ve iyi birer vatandaş olmaları; eleştirel düşünme ve iletişim becerilerine sahip olmaları. Her iki programda NCSS’nin belirlediği tematik standartlar yoğun olarak yer almıştır. Bu nedenle de içerik boyutunda da benzerliklerin olduğu tespit edilmiştir. Değerlendirme boyutuna ilişkin; her iki programda da süreç değerlendirmenin öne çıktığı ve farklı değerlendirme tekniklerinin ele alındığı saptanmıştır. Araştırmada tespit edilen farklılıklardan hareketle şu öneriler getirilmiştir: Sosyal bilgiler öğretim programlarında, programa katkısı olan kişilerin ve akademik danışmanların isimlerine yer verilmelidir. Ayrıca sosyal bilgiler öğretim programının kısa bir tarihine de yer verilebilir. Sosyal bilgiler öğretim programlarında; sürdürülebilir kalkınma, cinsiyet eşitliği gibi konulara yer verilmelidir. Sosyal bilgiler öğretim programlarında, sosyal bilgiler öğretmenlerine öneri niteliğinde etkinlik örneklerine yer verilebilir. Sosyal bilgiler öğretim programlarında, gerçek yaşama daha çok yer verilmeli ve sosyal bilgiler derslikleri bir yaşam laboratuvarı olarak görülmelidir.Keywords

Sosyal bilgiler, Kanada, Manitoba, öğretim programı.


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri