Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE MİKRO ÖĞRETİM YAPILMASIYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

2023 eğitim vizyonunda belirtilen “öğretmen yetiştirme programları özgün bir yapılanmayla uygulama ağırlıklı düzenlenecektir” düsturundan hareketle öğretmen yetiştirme noktasında belki de uygulamanın en ağırlıklı olduğu yöntem olarak “mikro öğretim” önemini her geçen gün artırmaktadır. Geçmişten günümüze etkili bir öğretmen yetiştirme uygulaması olan mikro öğretim, hizmet-öncesi eğitimde öğretmen adaylarına öğretim yeterliklerini geliştirme fırsatı verir. Bu çalışmada ülkemizdeki bir devlet üniversitesinin 3. sınıfında okuyan öğretmen adaylarının mikro öğretim uygulaması ile ilgili görüşleri incelemiştir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseninde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 akademik yılında, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, üçüncü sınıfında eğitim görmekte olan ve “Hayat Bilgisi Öğretimi” dersine kayıt yaptırmış 53 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı, 7 açık-uçlu sorudan oluşan “Hayat Bilgisi Öğretimi Dersi Mikro Öğretim Öz-Değerlendirme Formu” dur. Araştırmanın verileri, içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Verilerin kodlanması aşamasında metinler dikkatle okunarak, MaxQDA 2020 nitel veri analizi programında çözümlenmiştir. Elde edilen bazı sonuçlara göre katılımcılar; yaptıkları planları uyguladıklarını, dersi iyi planladıklarını ve planlama konusunda yeterli olduklarını ancak daha iyi planlamanın da yapılabileceğini, planladıklarını gerçekleştiremeyenlerin heyecanlı olması, zaman yönetiminde başarısız olması, materyal yetersizliği, motivasyon düşüklüğü, stres ve unutma gibi nedenlerden dolayı sorun yaşadıklarını, mikro öğretimin çok güçlü yanları olduğunu, buna karşın zayıf yönlerinin bulunduğunu, öğretim üyesinin yapıcı değerlendirmesini çok olumlu bulduklarını, mikro öğretim uygulamasının Hayat Bilgisi Öğretiminde mesleki gelişim, mesleki deneyim ve pedagojik katkılarının olduğunu ve bu şekilde aktif katılım sağlama ve eksiklikleri görme imkânı yakaladıklarını ifade etmişlerdir.Keywords

Hayat bilgisi öğretimi, Mikro öğretim Uygulaması, Öğretmen adayı


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri