Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SEVGİ DEĞERİNE YÖNELİK ALGILARI

Bu araştırmada, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin sevgi değerine yönelik algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, çok yöntemli nitel çalışma olarak desenlenmiş betimsel özel durum çalışmasıdır. Çalışma grubu, 478 ilkokul dördüncü sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak; “Kişisel Bilgi Formu”, “Sevgi Değerine Yönelik Uygulama Çalışması” ve “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; öğrencilerin sevgi değeri ile ilgili 19 farklı alt boyutta resim yaptığı belirlenmiştir. Bu durumda öğrencilerin sevgi değerine yönelik algılarının çeşitlilik gösterdiği anlaşılmıştır. Öğrenciler sevgi ile ilgili resimlerinde daha çok arkadaş sevgisine yer vermişlerdir. Bunun yanında öğrencilerin resimlerinde en az Atatürk sevgisi, okul sevgisi ve kitap sevgisine yer vermiş olmaları dikkat çekmiştir. Öğrenciler resimlerinde çok sayıda renk kullanmışlardır. Öğrencilerle yapılan görüşmelerden elde edilen sonuçlarda dördüncü sınıf öğrencilerinin sevgiyi çeşitli kavramlarla ve geniş bir çerçevede tanımlayabildikleri, öğrencilerin daha çok yakında bulunan kişilere sevgi duyulacağı yönünde bir algısının olduğu görülmüştür. Öğrenciler sevgi değerine yönelik etkinlikleri çoğunlukla Türkçe, Sosyal bilgiler, Resim/görsel sanatlar ve İnsan hakları dersinde yaptıkları yönünde görüş bildirmişlerdir. Öğrenciler sevgi değerinin nerede öğretilmesi gerektiğine yönelik görüşlerinde ise çoğunlukla her yerde öğretilmesi gerektiği yönünde görüş belirtmişlerdir. Öğretmenlerin, idarecilerin ve velilerin de sevgi değeri algıları benzer yöntemlerle araştırılmalıdır. Küçük yaşlarda kazanılan davranışların daha kalıcı olduğu düşünüldüğünde sevgi değeri eğitiminin okul öncesi dönemleri de kapsayacak şekilde planlanarak bu değerin doğrudan kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalı ve öğrencilerde doğru sevgi anlayışı oluşturulmalıdır.Keywords

Değer Eğitimi, İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencileri, Sevgi Değeri


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri