Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


ÜSTÜN ZEKALI VE YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN PROJE PERFORMANSLARI VE YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİNE YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Araştırmanın amacı üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin sosyal bilgiler dersinde proje performansları ve yaratıcı düşünme becerilerine ilişkin algılarının incelenmesidir. Araştırmada nicel ve nitel veriler birlikte kullanılarak genişletme ve derinleştirme amacıyla karma yöntemin gerekçelerinden genişletme yaklaşımına dayalı olarak iç içe desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 yılında ülkemizin güney illerinden birinde bulunan Bilim ve Sanat Merkezi’ndeki destek programında yer alan öğrenciler oluşturmuştur. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmanın nicel aşamasında öğrencilerin proje performansları “Sosyal Bilgiler Proje Performansını Değerlendirme Formu” ile, nitel aşamasında proje sürecinde öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini nasıl işlettikleri görüşme yoluyla belirlenmiştir. Araştırmanın nicel sonuçlarına göre, öğrenciler projenin amacını belirleme ve hipotez oluşturmaya ilişkin yüksek performans sergilemişlerdir. Bulgu ve sonuçların fotoğraf, tablo, grafik, şekil vb. ile desteklenmesi ve kaynakçanın belirtilmesine ilişkin düşük performans sergilemişlerdir. Nitel sonuçlara göre, proje çalışmalarında öğrenciler çok sayıda fikir üretme, farklı disiplinlerle ilgili problem belirleme ve çeşitli fikirler üretme deneyimleri yaşamışlardır. Problem belirleme aşamasında net fikirler oluşturma, bildikleri ya da sevdikleri konularda fikir üretme, önerilerden yeni fikir üretme, yaşamından esinlenme, farklı görüş açılarından yaklaşma ve problem fikrinin kapsamlı gelmesinden dolayı sınırlamaya ilişkin zihinsel deneyimler yaşamışlardır. Öğrenciler problem çözümüne birkaç açıdan ya da farklı disiplinlerden yaklaşarak problemi geliştirmişlerdir.Keywords

Üstün zekalı ve yetenekli öğrenciler, proje yaklaşımı, yaratıcı düşünme becerisi


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri