Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


SEYİRCİ TABANLI SPOR TAKIMI İTİBARI ÖLÇEĞİNİN (STSTİÖ) TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Bu çalışmada spor seyircilerinin spor takımı itibarlarını ölçmek amacıyla Wonseok ve ark. tarafından (2015) geliştirilen seyirci tabanlı spor takımı itibarı ölçeğini Türkçeye uyarlamaktır. Bu çalışma farklı illerdeki 271'i (%32,3) kadın, 569'u (%67,7) erkek olmak üzere toplamda 840 taraftar üzerinde yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği Doğrulayıcı Faktör Analizi ile (DFA) sınanmış bunun yanında ölçüt geçerliği incelenmiştir. Çalışma grubu için modelin anlamlı olduğu ve iyi uyum değerleri ürettiği görülmüştür. Ölçeğin genel güvenirlik katsayısı Crombach Alpha= 0,910 olarak bulunmuştur. Alt boyutlara ilişkin güvenirlik katsayıları yüksek bulunmuştur. Taraftarlar seyirci tabanlı spor takımı itibarı puanlarına göre alt%27 ve üst%27 gruplarına ayrılarak anlamlı farklılık test edilmiştir. Analiz sonucunda Üst %27 grubunun seyirci tabanlı spor takımı itibarı puanları alt %27 grubunun seyirci tabanlı spor takımı itibarı genel puanlarından yüksek bulunmuştur (p<0,05). Çalışmadan elde edilen bulgular yorumlanarak tartışılmış ve bulgulara göre ölçeğin yeni örneklem üzerinde de ayırt edici olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak STSTİÖ ölçeğinin yapısının Türk kültürüne uygun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.Keywords

Spor Takımı, İtibar, Seyirci, Güven


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri