Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


TÜRKÇE VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMALARA KATILIM VE BAKIŞLARI: ELEŞTİREL BİR SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ

Bu çalışmada sınıf ve Türkçe öğretmenlerinin mesleki gelişimleri açısından önemli araştırma yapma ve araştırmalara katılımları ve bu konulara bakış açıları incelenmiştir. Öncelikle öğretmenlerin akademik çalışmalara katılım durumlarını tespit etmek için son on yılda Türkçe ve sınıf öğretmenliği alanında Türkiye'de yapılmış akademik çalışmalarının her birinden 150 akademik çalışma öğretmenlerin katılım durumlarına göre incelenmiştir. Daha sonra 14 öğretmenle derinlemesine yarı yapılandırılmış görüşme formu ile görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerin transkripsiyonundan sonra eleştirel söylem çözümlemesi ile veriler çözümlenmiş ve raporlanmıştır. Araştırmada, öğretmenlerin araştırmalara katılımlarının göreceli olarak düştüğü; araştırma ve lisansüstü eğitime ulaşımlarında eşitsizlik olduğu ve katılımın getirilerinin az olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Üniversiteler, bakanlık ve araştırmacılara öğretmenler ile araştırma yapma ya da onların araştırma yapmasının önündeki bariyerlerin tespiti ve kaldırılması konusunda öneriler getirilmiştir.Keywords

Türkçe öğretmeni, sınıf öğretmeni, eleştirel söylem çözümlemesi, araştırmalara katılım, mesleki gelişim


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri