Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


KADIN ÖĞRETMENLERİN YÖNETİCİ OLMA PROBLEMİ: TÜRKİYEDE‘Kİ OKULLARDA CAM TAVAN SENDROMU

Milli Eğitim Bakanlığı sayıca kadınların en çok istihdam edildiği kurumların başında gelmektedir. Ancak, bu istihdam oranları üst kademelere çıkıldıkça düşmektedir. Bu durumu ve sebeplerini incelemeyi amaçlayan bu araştırma karma yöntem araştırma desenlerinden sıralı keşfedici desende gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın nitel verileri, kar topu yönetimiyle seçilmiş özel ve devlet okullarında görev yapmakta olan 41 kadın öğretmenle yarı yapılandırılmış görüşmeler ile toplanmıştır. Nicel bölümün örneklemi, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında farklı kurum tiplerinde görev yapan ve çalışmaya çevrim içi olarak katılan 549 kadın öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kadın Öğretmenlere Yönelik Cam Tavan Sendromu Ölçeği” aracılığıyla araştırmanın nicel verileri toplanmıştır. Nitel veriler için içerik analizi yöntemi, nicel veriler için ise non parametrik istatistiksel analiz teknikleri kullanılmıştır. Nitel araştırma sonucunda kadın öğretmenlerin cam tavan engellerinin bireysel, örgütsel ve toplumsal olarak ayrıldığı saptanmıştır. Nicel araştırma sonucunda ise, katılımcı kadın öğretmenlerin görüşleri demografik değişenlere (yaş, kıdem, kurum tipi, medeni durum vb.) göre anlamlı farklılıklar göstermiştir. Kadın bir okul müdürü ile çalışan kadın öğretmenler, kendi olası kariyerleri ile ilgili daha umutludurlar. Hem anne hem eş olan kadın öğretmenler, kendilerine bir kariyer inşa etmekte zorlanmaktadırlar. Ayrıca devlet okulunda çalışan kadın öğretmenler ile özel okulda çalışan kadın öğretmenlerin yanıtları birbirinden oldukça farklıdır. Özel okuldaki öğretmenler yönetici olmak için, devlet okulundaki öğretmenlere göre çok daha güçlü bir istek duymaktadırlar.Keywords

Cam Tavan Sendromu, Kadın Öğretmenler, Kadın Okul Müdürleri, Kariyer Engelleri, Örgütsel Engeller.


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri