Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER ODAKLI AKADEMİK RİSK ALMA DAVRANIŞLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE BELİRLENMESİ

İnsanoğlu hayatının hemen her aşamasında birtakım riskli durumlarla karşılaşmakta ve bu durumlar karşısında davranışlar geliştirmektedir. Söz konusu eğitim öğretim faaliyetleri olduğunda ise karşılaşılan risk akademik risk olarak adlandırılmaktadır. Bireyler karşılaştıkları akademik risk durumları karşısında ya cesaretle mücadele isteğine bürünmekte ya da ne yapacağını bilememenin oluşturduğu bilgi ve eylem yetersizliğine bağlı olarak kararsızlıklar yaşayabilmektedir. Öte yandan akademik risk taşıyan durumlar karşısında istekli olan öğrenciler hata yapma ihtimaline rağmen yüksek motivasyonla akademik katılım gerçekleştirebilmektedirler. Ancak öğrencilerde akademik risk taşıyan durumlar karşısında gösterilen davranışlar bütün dersler için benzer olmamakta; bir derste akademik risk alma konusunda istekli olan bir öğrenci başka bir derse karşı isteksiz olabilmektedir. Bu araştırmada da ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi odaklı akademik risk alma durumları çeşitli değişkenler açısından belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada veri toplama amacıyla Gezer, İlhan ve Şahin (2014) tarafından geliştirilen “Sosyal Bilgiler Odaklı Akademik Risk Alma Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda araştırmaya katılım gösteren ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler odaklı akademik risk alma davranışlarının ölçek genelinde yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan ortaokul öğrencilerinin cinsiyet değişkenine göre sosyal bilgiler odaklı akademik risk alma düzeylerinde anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştırKeywords

Akademik risk, ortaokul öğrencileri, sosyal bilgiler dersi


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri