Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


KADINLARDA ZUMBA VE REFORMER EGZERSİZLERİNİN VÜCUT KOMPOZİSYONU ÜZERİNE ETKİSİ

Zumba ve reformer etkileri genel olarak bilinmesine rağmen bölgesel etkileri üzerine tercih sebepleri net olarak bilinmemektedir. Bu çalışmada Zumba ve reformers antrenmanlarının sedanter kadınlarda vücut kompozisyonuna ve bölgesel antropometrik özellikler üzerine etkileri araştırılmıştır. Çalışmaya gönüllü olarak katılan 31 sedanter kadın rastgele seçimle zumba (n:13) ve reformer (n:18) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Vücut kompozisyonu, bel kalınlığı, kol, göğüs, karın, kalça, basen, bacak, BMI ve bel/ kalça oranı parametrelerinin öntest-sontest olarak değerlendirilmesi ile belirlenmiştir. Zumba ve reformer antrenmanları 60 dk süresince haftada 3 gün olarak 10 hafta boyunca uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlarda zumba ve reformer grupları için ayrı ayrı olarak vücut ağırlığı, BMI, bel kalınlığı, kol, göğüs, karın, kalça, basen, bacak çevresine ait son test değerleri ön test sonuçlarına göre istatistiki olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). Bel/kalça oranında ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir (p>0.05). Ayrıca, zumba ve pilates grupları arasında, son test karşılaştırmalarına göre hiç bir parametrede farklılık olmadığı görülmüştür (p>0.05). Sonuç olarak, zumba ve reformer egzersizlerinin kadınlarda vücut kompozisyonu, BKİ ve bazı antropometrik değişkenler üzerine olumlu etkilerinin olduğu belirlenmiştir. Ayrıca zumbanın aerobik bir egzersiz olduğundan dolayı yağ yakımı özellikle tetiklemesi bel kalınlığının azalmasına, reformer egzersizlerinin ise kol çevrelerinde daha etkili olduğu sonucuna varılmıştır.Keywords

Zumba, reformer egzersiz, kadın.


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri