Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


TARIH DERSINDE REGGIO EMILIA YAKLAŞIMI; EYLEM ARAŞTIRMASI

Küçük yaş gruplarıyla yapılabilecek tarih eğitimi onların pedagojik gelişimleriyle yakından ilgili olan yöntem ve yaklaşımların yardımıyla mümkün olabilmektedir. Bu sebeple tarih eğitiminin verilmesinde küçük yaş gruplarına yönelik olan Reggio Emilia yaklaşımından faydalanılmıştır. İnceleme, nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırmasına göre yapılandırılmıştır. İncelemedeki çalışma grubuysa amaçlı örnekleme uygun biçimde seçilmiştir. Araştırma 2017-2018 eğitim öğretim bahar yarıyılında Nisan ve Mayıs aylarında yapılmıştır. Çalışma grubu, Reggio Emilia yaklaşımıyla eğitim veren özel bir okulda bulunan yaşları 78-89 ay arasında değişen 18 öğrenciden oluşmuştur. Çocuklarla birlikte yapılan 4 adet etkinlik üzerinden çocukların kronolojik düşünme, tarihsel kavrama, tarihsel analiz ve yorum, tarihsel imgelem bağlamındaki tarihsel düşünme becerilerini nasıl kazandıkları incelenmiştir. Araştırma sürecinde veriler yapılandırılmamış görüşme ve gözlem yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Aynı zamanda etkinlikler sonucu elde edilen veriler de değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler içerik ve betimsel analiz yöntemleriyle yorumlanmıştır. Bulgular sonucunda küçük yaş gruplarındaki çocuklar için de Reggio Emilia yaklaşımı yardımıyla uygun teknik ve yöntemlerle tarih eğitiminin verilebileceği anlaşılmaktadır.Keywords

tarih eğitimi, Reggio Emilia yaklaşımı, okul öncesi, tarihsel düşünme becerileri, alternatif eğitim


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri