Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


UZAKTAN EĞİTİMLE ALINAN DERSLER İLE ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARISININ MODELLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Uzaktan eğitim yöntemi ile alınan derslerin ne derece öğrencilerin akademik başarılarında etkin rol oynadığı önem arz eden bir konu niteliğini taşımaktadır. Bu durum göz önünde bulundurularak çalışma kapsamında Eğitim Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin akademik başarıları merak edilmiş olup mezuniyet genel not ortalamalarının tahminleme işlemi yapılmıştır. Eğitim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer almakta olan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (BÖTE), İngilizce Öğretmenliği Bölümü (ELT), Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü (ECE) ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü (PDR) bölümleri mezun öğrencilerinin verileri toplanmıştır. Toplanan verilerden öğrencilerin cinsiyeti, bölümü, üniversite giriş puanı, uzaktan eğitim ile ortak almış oldukları dört dersin harf notları ve bu dersi veren öğretim üyelerinin isimleri değişken olarak kullanılmıştır. Öğrencilerin mezuniyet genel not ortalamaları göz önünde bulundurulup aralık hesaplaması yapılarak “başarılı” ve “başarısız” olmak üzere iki kategorik değişken çıkarılmıştır. Yapılan temizlemeler ve kategorik ayrımlar sonrasında sınıflandırma metodu uygulanan veri seti ile 15 teknik çıkmış olan performans dilimleri içerisinde en iyi performansı “Naive Bayes Classifiers” içerisinde yer almakta olan “Gausion Naive Bayes (Model 3.1)” ile %82.8 olarak belirlenmiştir. Elde edilen bu performans değeri çalışmadaki veriler ile doğru tahminleme yapılması oranının yüksekliğini göstermektedir.Keywords

akademik başarı tahmini, uzaktan eğitim, sınıflandırma analizi, öğretmen adayları


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri