Özet


UZAKTAN EĞİTİMLE ALINAN DERSLER İLE ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARISININ MODELLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Uzaktan eğitim yöntemi ile alınan derslerin ne derece öğrencilerin akademik başarılarında etkin rol oynadığı önem arz eden bir konu niteliğini taşımaktadır. Bu durum göz önünde bulundurularak çalışma kapsamında Eğitim Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin akademik başarıları merak edilmiş olup mezuniyet genel not ortalamalarının tahminleme işlemi yapılmıştır. Eğitim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer almakta olan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (BÖTE), İngilizce Öğretmenliği Bölümü (ELT), Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü (ECE) ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü (PDR) bölümleri mezun öğrencilerinin verileri toplanmıştır. Toplanan verilerden öğrencilerin cinsiyeti, bölümü, üniversite giriş puanı, uzaktan eğitim ile ortak almış oldukları dört dersin harf notları ve bu dersi veren öğretim üyelerinin isimleri değişken olarak kullanılmıştır. Öğrencilerin mezuniyet genel not ortalamaları göz önünde bulundurulup aralık hesaplaması yapılarak “başarılı” ve “başarısız” olmak üzere iki kategorik değişken çıkarılmıştır. Yapılan temizlemeler ve kategorik ayrımlar sonrasında sınıflandırma metodu uygulanan veri seti ile 15 teknik çıkmış olan performans dilimleri içerisinde en iyi performansı “Naive Bayes Classifiers” içerisinde yer almakta olan “Gausion Naive Bayes (Model 3.1)” ile %82.8 olarak belirlenmiştir. Elde edilen bu performans değeri çalışmadaki veriler ile doğru tahminleme yapılması oranının yüksekliğini göstermektedir.Anahtar Kelimeler

akademik başarı tahmini, uzaktan eğitim, sınıflandırma analizi, öğretmen adayları


Reference