Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETME ÖĞRENME ANLAYIŞLARININ BELİRLENMESİ

Bu çalışmanın temel amacı sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretme-öğrenme anlayışlarının belirlenmesidir. Bu çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden bir durum çalışması olarak tasarlanmıştır. Veri toplama aracı olarak görüşme tekniği kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanan veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmaya katılan sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretme-öğrenme anlayışları öğretim, öğrenme, değerlendirme ve mesleki gelişim boyutlarında incelenmiştir. Araştırmaya katılan sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretme-öğrenme anlayışları öğrenme, mesleki gelişim boyutlarında yapısalcı öğrenme yaklaşımına sahipken değerlendirme boyutunda öğretileceklere karar verme, öğrenmenin gerçekleştiğini anlama, öğrencinin konuyu anlayıp anlamadığını anlama boyutlarında geleneksel anlayışa sahiptir. Sosyal bilgiler öğretmenlerin yapılandırmacı anlayışı benimsediği ancak öğretim sürecinde yapılandırmacı anlayışı yeterince uygulamadıkları görülmektedir.Keywords

Sosyal bilgiler öğretmeni, öğretme-öğrenme anlayışı, yapılandırmacı anlayış, geleneksel anlayış


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri