Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE COĞRAFYA ÖĞRETİMİ: ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sosyal bilgiler öğretmenlerinin coğrafya öğretimine dair düşüncelerinin incelenmesi adına hazırlanan bu çalışmada; öğretmenlerin coğrafya konularının nasıl işlendiği, coğrafya öğretimine yönelik algıları ve daha iyi bir coğrafya öğretiminin nasıl gerçekleştirilebileceğine dair öğretmenlere yöneltilen sorular ile değerlendirmelerde bulunmak amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Sivas, Erzurum, Kayseri, Yozgat ve Ordu illerinde devlet okullarında görev yapan 50 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersinde coğrafya öğretimine yönelik görüşlerini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışma, nitel bir araştırmadır. Veri toplama ve yorumlama sürecinde nitel araştırma desenlerinden biri olan olgubilim (fenomenoloji) kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu; araştırmacının belirlediği hususların dışında görüşme esnasında gündeme gelen konuları takip eden, yeni sorular sorulabilen, soruların sırasını değiştirilebilen ya da planladığı sorularda duruma göre değişikliğe gidilen görüşme türüdür. Araştırma sonucunda sosyal bilgiler öğretmenleri; coğrafyanın tanımına ilişkin fiziki ortam ve insan etkileşiminin aktarımı olduğu, coğrafyanın sosyal bilgiler eğitiminde önemli olduğu, coğrafya ile ilgili konu, kazanım ve ders saatinin yetersiz olduğu, coğrafya konularının işlenmesinde etkinlik temelli öğretimin tercih edildiği, sosyal bilgiler dersi içerisinde coğrafya kazanımlarının düzeye uygun, açık ve net olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca yaklaşım olarak en fazla yapılandırmacı yaklaşımı, strateji olarak sunuş yoluyla öğrenmeyi, yöntem-teknik olarak ise anlatım yöntemini tercih ettikleri, ölçme ve değerlendirme sürecinde ise en fazla çoktan seçmeli testi kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

Sosyal bilgiler, coğrafya öğretimi, öğretmen görüşleri, nitel araştırma


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri