Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALINDA YÜKSEK LİSANS YAPMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenliği alanında yüksek lisans eğitimi yapma nedenlerinin incelenmesidir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim (fenomenoloji) yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların seçiminde uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 2017 yılı ağustos ayında Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi Bilim Dalı yüksek lisans programına müracaat eden 19 kişi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler, araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile 2017 yılı ağustos ayında toplanmıştır. Yapılan görüşmeler, katılımcılardan izin alınarak ses kayıt cihazına kaydedilmiştir. Görüşmeler, araştırmacının ofisinde yapılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde tematik analiz kullanılmıştır. Ses kayıt cihazına kaydedilen görüşmeler, araştırmacı tarafından bilgisayar ortamında yazıya geçirilmiştir. Görüşme verilerinin analizinin güvenirlik formülü sonucunda, güvenirlik=.87 bulunmuştur. Araştırma sonucunda iki temaya ulaşılmıştır. İlki “akademik kariyer” ikincisi “kişisel gelişim” temaları olmuştur. Araştırma sonuçları kapsamında önerilerde bulunulmuştur.Keywords

Sınıf öğretmeni, yüksek lisans, neden.


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri