Özet


TÜRKİYE’DE TELEVİZYON REKLAMLARININ 3-6 YAŞ DÖNEMİ ÇOCUKLARIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA YANSIMALARI

Bu araştırma Türkiye’de televizyon reklamlarının 3-6 yaş dönemi çocukların tüketici davranışlarına nasıl bir yansıması olduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmanın verileri, Türkiye’de çocuklara yönelik yayın yapan, Minika Çocuk, Minika Go, Cartoon Network ve Disney Channel televizyon kanallarından kaydı yapılan 58 saatlik yayın akışı yer alan reklam programı görüntü kayıtlarından ve bu kanalları izleyen 3-6 yaş arası çocukların ebeveynlerinin bir anket yardımıyla toplanan görüşlerinden oluşmaktadır. Toplamda 58 saatlik yayın akışının 12 saatini (% 20’sini) reklam programları oluşturmuş olup, bu süreçte 2116 adet reklam yayınlanmıştır. İncelenen 4 televizyon kanalında yer verilen reklam sayısı ve sürelerinin bu kapsamda yüksek olduğu belirlenmiştir. İncelen televizyon kanallarında oyuncak, gıda, ev temizlik ürünü, elektronik ürün, çocuk temizlik ürünü, TV programı, mağaza reklamları ön plana çıkarken, 4 kanalın oyuncak reklamı ortalaması % 57 olarak görülmüştür. 3-6 yaş arası çocuklara sahip anne ve babalar; TV reklamlarının 3-6 yaş arası çocukların davranışları üzerinde yönlendirici olduğunu, çocukların reklam ürünlerine yönelik istek ve taleplerinin oluşmasında, satın alma tercihlerinde etkili olduğunu, özellikle çocukların gıda ve oyuncak ürünlerine yönelik taleplerini artırdığını belirtmişlerdir.Anahtar Kelimeler

Çocuk, tüketim, televizyon reklamları, çocuk televizyon kanalları, televizyon izleme davranışları


Reference