Özet


2006 VE 2018 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Türkiye’de uygulanmakta olan son Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı, 2018-2019 öğretim yılında uygulanmaya başlanmıştır. Bu çalışmada yenilenen 2018 Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı, 2018 yılına kadar uygulanan 2006 Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. İnceleme, nitel araştırma tekniklerinden doküman analizi tekniği kullanılarak yapılmıştır. Araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: 2018 programında yer alan dersler, 2006 programında da olduğu gibi genel olarak, alan eğitimi, genel kültür ve öğretmenlik meslek bilgisi şeklinde üç ana grupta tasnif edilmiştir. 2018 programında en kapsamlı değişiklik, programda ders oranı % 25 ‘e çıkarılan seçmeli derslerde görülmektedir.  Bu sonuçla, Bologna sürecine uyum amacıyla YÖK tarafından uzun süredir yürürlüğe koyulmaya çalışılan seçmeli ders oranı 2018 programı ile sağlanmıştır. 2018 programında görülen önemli bir değişiklik ise ders saatlerinin azalmış olmasıdır. 2006 programında 178 saat olan ders saati toplamı 2018 programında 150 saate düşürülmüştür. 2018 programında bazı derslerin saati, yarıyılı, içeriği ve adının değiştirilmiş olduğu görülmektedir. Araştırma sonuçlarına dayanarak 2018 sınıf öğretmenliği lisans programının bu bölümde görev yapmakta olan bütün akademisyenlerin görüşleri doğrultusunda revize edilmesi önerilmiştir.Anahtar Kelimeler

Program değerlendirme, eğitim fakültesi, sınıf öğretmenliği, lisans programı.


Reference