Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


TÜRK İŞLEME SANATINDA GÜL MOTİFİ

İnsanlık tarihi kadar eski bir kültürel arka plana sahip olan gül, bütün bitkilerden ve özellikle de diğer çiçeklerden daima farklı görülmüştür. Gül, hemen hemen bütün din ve kültürlerde kendisine geniş yer bulmuş ve edebi anlamda da oldukça geniş bir perspektifte ele alınmıştır. Bitkileri, hayvanları, doğada hareket halinde olan her şeyi sembolleştiren insanoğlu çiçeklerin kraliçesi olarak görülen güle de zaman ve mekan tanımadan sembolik anlamlar yüklemiştir. Bu amaçla çalışmada literatürden elde edilen bilgiler doğrultusunda gülün taşıdığı gerçek ve simgesel anlamlar ile birlikte, Türk kültür tarihi içerisinde önemli yer tutan ve bezeme konusu olarak gül motifinin kullanıldığı işlemeli ürünlerden örnekler sunulmuştur. Bu çalışma tarama modeline dayalı betimsel bir araştırmadır. Çalışmanın örneklemini oluşturan işleme örnekleri çeşitli müzelerin koleksiyonlarında bulunan veya alan araştırmaları sırasında rastlanan orijinal niteliklere sahip ürünlerdir. Ürünlerin teknik ve estetik özellikleri değerlendirilerek konu bu kapsamda tartışılmıştır. Çalışmanın amacı, Türk işleme sanatı içerisinde gül motifinin Türk kültür tarihi içerisindeki yeri ve önemini belirlemektir. Çalışma geleneksel Türk motiflerini gün ışığına çıkararak maddi kültür ürünlerine ilişkin mirasın belgelenmesi ve bundan sonra yapılacak araştırmalara kaynak oluşturması bakımından önem arz etmektedir. Ayrıca bu çalışma 17-20 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenen 2. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumunda sözlü bildiri olarak sunulmuştur.Keywords

El sanatları, Türk işleme sanatı, gül.


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri