Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ ENGELLİ OLAN AKRANLARINA YÖNELİK SOSYAL KABULLERİ: ETKİNLİKLERE DAYALI BİR ETKİLEŞİM PROGRAMINDAN YANSIMALAR

Okul öncesi çocuklarının engelli olan akranlarına yönelik tutumları önemlidir. Çünkü okul öncesi dönemi/ yılları normal gelişim gösteren çocukların engelli olan çocuklarla birlikte eğitim görmeleri için ideal bir başlangıç noktası olarak düşünülebilir. Bu araştırmanın amacı, etkinliklere dayalı bir etkileşim programı ile normal gelişim gösteren okul öncesi çocuklarının engelli olan akranlarına yönelik sosyal kabullerinin artışını belirlemektir. Araştırma, Türkiye’nin bir şehrindeki anaokulunda öğrenim gören 24 normal gelişim gösteren çocuk ve 3 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çocuklar (60-72 aylık) 5.8 yaşında ve çocukların %54’ü kız (n=13) ve %46’sı erkektir (n=11). Çalışmada katılımcılara kaynaştırma yaklaşımı doğrultusunda yedi haftalık bir sosyal etkileşim programı uygulanmıştır. Araştırmanın verileri, çocuklarla ve öğretmenlerle uygulama öncesinde ve sonunda yapılan yarı-yapılandırılmış görüşme formuyla elde edilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmış ve betimsel istatistikler yapılmıştır. Araştırma sonuçları etkinliklere dayalı etkileşim programının, normal gelişim gösteren çocukların engelli olan akranlarına yönelik sosyal kabul düzeyinin artmasında olumlu bir etkisinin olduğunu ortaya çıkarmıştır. Uygulama öncesinde katılımcıların çoğunluğu engelli olan akranlarını acınacak ve üzüntü duyulacak kişiler olarak görmüştür. Oysaki, uygulama sonrasındaki görüşlere bakıldığında ise, normal gelişim gösteren çocukların büyük bir çoğunluğu engelli olan çocukları yardım edilecek, iletişim kurulacak ve empati duyulacak kişiler olarak görmüştür. Ayrıca uygulanan programın engelli olan çocuklara da çeşitli faydalarının olduğu belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar alanyazın ve uygulamalar açısından tartışılmıştır.Keywords

Sosyal kabul, engelli olan çocuklar, normal gelişim gösteren çocuklar, okul öncesi çocukları


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri