Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


Sosyal Bilimler Olarak Sosyal Bilgiler: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Antropolojiye Yönelik Bakış Açıları

Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının antropoloji bilimine yönelik görüşlerini ortaya koymaktır. Bu amaçla, ikinci sınıf bahar döneminde antropoloji dersinden önce ve sonra olmak üzere katılımcıların görüşleri alınmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden keşfedici durum çalışması kullanılmıştır. Katılımcılar uygun örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Çalışma grubunda 66 sosyal bilgiler öğretmen adayı yer almıştır. Veri toplama aracı olarak yazılı görüş ve görsel değerlendirme formu kullanılmıştır. Toplanan veriler betimsel ve içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Görsellerden elde edilen bulgulardan hareketle katılımcıların ön bilgilerinde antropolojiyi ırk ve fizik/biyolojik antropoloji merkezli yorumladıkları görülmüştür. Antropolojinin kültürle olan ilgisi dolaylı olarak diğer bilim dallarıyla ilişkilendirilerek kurulmuştur. Genel olarak oranlandığında görselleri antropolojiyle “evet” diyerek ilişkilendirenlerin sayısı fazladır. Ders öncesi uygulanan yazılı görüş formundan elde edilen sonuçlar ile görsellerden elde edilen sonuçlar benzerlik göstermiştir. Katılımcılar antropolojiyi, fizik antropoloji ile özellikle de ırk kökenli olarak anlatmışlardır. Ders sonrasında ise öğretmen adayları kültür çerçevesinde cevap vermişlerdir. Katılımcıların cevaplarında sıklığı azalsa da ırk içerikli verilerin varlığını sürdürdüğü görüşmüştür. Antropoloji-sosyal bilgiler bağlantısını, katılımcılar ders öncesi ve sonrasında insan orjinli ifadelerle kurmuşlardır. Katılımcılar antropoloji biliminin sunduğu verilerin alan bilgilerini ve öğretim sürecini zenginleştirmede etkili olduğunu belirtmişlerdir. Sosyal bilgiler ile antropoloji dersinin içerik açısından uyuşması nedeniyle lisans programında bu dersin bulunması gerektiğini vurgulamışlardır.Keywords

Sosyal bilgiler, öğretmen adayı, antropoloji


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri