Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN METİNLERİN TÜR ÖZELLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı Ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin tür özelliklerine göre dağılımını incelemektir. Ders kitaplarında yer alan metin türleri ile bu türlerin kullanım sıklığı, ders kitaplarında yer alan türlerin okuma, dinleme ve serbest okuma metinlerine dağılımı, kitaplarda metin türlerinin temalara göre dağılımının tespiti çalışmanın alt problemleri arasında yer almaktadır. Nitel araştırma deseninde olan bu çalışmada, doküman incelemesi yöntemi kullanılmış ve veriler betimsel analizle incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre okuma metinleri açısından tüm sınıflarda bilgilendirici metinlerin ağırlıklı kullanıldığı, tür çeşitliliği açısından en zengin kitabın sekiz ayrı türe yer veren 6. sınıf ders kitabı, tür çeşidi en az olanınsa beş ayrı türe yer veren 8. sınıf ders kitabı olduğu tespit edilmiştir. Şiir türüne ise dinleme /izleme metinleri arasında 8. sınıf ders kitabında hiç yer verilmediği görülmüştür. Bu veriler doğrultusunda çalışmada metin türlerinin seçiminde öğrencilerin yaş, ilgi ve ihtiyaçlarının dikkate alınmasının, türün özelliklerinin tam ve doğru kavratılması için aynı türe ait birden fazla metin örneğinin ders kitabında yer almasının gerekliliği öneri olarak sunulmuştur.Keywords

Ders kitabı, Türkçe öğretimi, Metin türleri


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri