Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


SINIF ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN YAPILAN ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTILARININ İNCELENMESİ

Bu araştırma, sınıf öğretmenleri tarafından yapılan zümre öğretmenler kurulu toplantılarının etkililiğini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma eylem araştırması olarak desenlenmiştir. Çalışma grubunu, İstanbul ilinin Çekmeköy ilçesindeki bir özel okulda görev yapan 13 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır Örneklem türü olarak amaçlı örnekleme yöntemi seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak görüşme ve gözlem yöntemlerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın yapıldığı özel ilkokulda haftada iki kez zümre öğretmenler kurulu toplantısı yapılmaktadır. Araştırmacı bu zümrelerden birini temel zümre diğerini de izleme değerlendirme zümresi olarak isimlendirmiştir. Temel zümre,  gelecek hafta derslerin nasıl işlenmesi gerektiğine ilişkin öğretmenlerin birlikte planlamalar yapıp kararlar almasını içermektedir. İzleme ve değerlendirme zümresi ise temel zümrede alınan kararların sonuçlarının izlendiği ve değerlendirildiği zümredir. Araştırma sürecinin başında toplanan bulgular incelendiğinde; öğretmenlerin zümre çalışmalarında en çok önemsedikleri şey planlama iken en az önemsedikleri ise ölçme ve değerlendirme formlarının hazırlanması olduğu görülmektedir. Eylem planının uygulanması sonucunda zümre öğretmenler kurulu çalışmalarının etkililiğinin olumlu yönde arttığı söylenebilir. İlkokullarda ZÖK toplantılarının biri “temel zümre” biri de “izleme değerlendirme zümresi” olacak şekilde haftada veya ayda iki kez yapılması önerilebilir. ZÖK toplantıları için okullarda zümre odaları tahsis edilebilir. Bu odalar öğretmenlerin çalışmalarını rahatça yürütebilecekleri genişlikte, ferah ve aydınlık olması, ayrıca gerekli malzeme ile donatılması sağlanabilir.Keywords

Zümre öğretmenler kurulu, öğrenme topluluğu, temel zümre, izleme değerlendirme zümresi, eylem araştırması.


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri