Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


ÇİZİMLER ARACILIĞIYLA ZİHİNLERDEKİ TARİH İMAJI: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ TARİH ALGILARI

Bu araştırmanın amacı sosyal bilgiler öğretmen adaylarının tarih imajlarını ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 öğretim yılının ilk yarısında Türkiye’nin güneyinde yer alan bir üniversitede okuyan her sınıf düzeyinden rastgele seçilmiş 97 sosyal bilgiler öğretmen adayı oluşturmaktadır. Tarih yapısı itibariyle soyut ve çok geniş kapsamlıdır. Bu nedenle bu araştırmada çalışma grubunun tarih algıları üç aşamada derinlemesine incelenmiştir. Birinci aşamada katılımcılardan tarih deyince akıllarına gelen ilk beş şeyi çizmeleri istenmiştir. İkinci aşamada bu beş çizim arasından tarih ile en çok özdeşleştirdikleri ve tarihle daha çok bağdaştırdıkları bir çizimi seçerek bu çizimi seçme nedenlerini ayrıntılı bir şekilde yazmaları istenmiştir. Üçüncü aşamada çalışma grubu içerisinden seçilen yedi gönüllü katılımcıyla çizimleri seçme nedenlerine yönelik yapılandırılmamış mülakatlar yapılmıştır. İçerik analizi sonucunda elde edilen araştırma bulguları, katılımcıların genel tarih imajlarının 12 farklı kategoride toplandığını göstermiştir. Katılımcılar tarih ile en çok savaş ve savaşı ile ilgili olguları çizmişlerdir. Katılımcıların tarih algılarının altında yatan motifler 9 ayrı kategoride toplanmıştır. Araştırma sonuçları, katılımcıların tarih algılarının tarih bilinci temelinde şekillendiğini ve tarihin günümüz toplum yapısını etkileyen dinamik bir süreç olduğunu ortaya koymuştur.Keywords

tarih algısı, sosyal bilgiler öğretmen adayları, çizimler, tarih bilinci


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri