Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


I AM A GOOD STUDENT BECAUSE I LOVE THE CITY I STUDY IN: IDENTIFYING THE RELATIONSHIPS BETWEEN EXTERNAL PRESTIGE, CITY ATTACHMENT AND ACADEMIC SELF-EFFICACY PERCEIVED BY HIGHER EDUCATION STUDENTS
(İYİ BİR ÖĞRENCİYİM ÇÜNKÜ OKUDUĞUM ŞEHRİ SEVİYORUM: YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNİN ALGILADIKLARI DIŞ PRESTİJ, ŞEHİR BAĞLILIĞI VE AKADEMİK ÖZ YETERLİLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN TESPİT EDİLMESİ )

Author : Servet REYHAN  , Caner ÖZGEN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 9
Page : 1015-1040
    


Summary

After the publication of the reputation rankings of businesses and universities in popular press such as Fortune, The Financial Times and US News and World Report, it has become clear how important the researches carried out to determine the image and prestige of higher education institutions. The aim of this research is to examine the impact of perceived external prestige on higher education institutions on the academic self-efficacy levels of students in the context of the structural model. A total of 321 students studying at Siirt University were reached through online forms. In this context, the data recorded in the SPSS program were analysed with the two-stage approach of the SEM as measurement and structural through the AMOS program. Firstly, a measurement model related to research structures was established and the compatibility of the model with empirical data was tested. After verification of the measurement model, the structural model related to the research hypotheses was tested. As a result of the analyses, all hypotheses put forward within the scope of the research have been accepted empirically and the relationships between the supporting supportive attitude, organizational reputation, perceived external prestige, city attachment and academic self-efficacy. In addition to filling an important gap in the developing literature, the results obtained within the scope of the research are pioneers for new researches to be conducted. Finally, it has provided important information to professionals who will receive research results that they can use in their work on corporate prestige and reputation. The research data were collected online via e-mail from students studying at Siirt University School of Physical Education and Sports (PES).Keywords

Perceived external prestige, city attachment, academic self-efficacy.Abstract

Fortune, The Financial Times ve US News ve World Report gibi popüler basında işletmelerin ve üniversitelerin itibar sıralamalarını yayınlamasının ardından yükseköğrenim kurumlarının imaj ve itibarlarının tespitine yönelik gerçekleştirilecek araştırmaların ne denli önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Bu araştırmanın amacı yükseköğrenim kurumlarına ilişkin algılanan dış prestijin şehir bağlılığı kapsamında öğrencilerinin akademik öz yeterlilik düzeylerine etkisini yapısal model bağlamında incelemektir. Siirt üniversitesinde okuyan toplam 321 öğrenciye online formlar aracılığıyla ulaşılmıştır. Bu bağlamda SPSS programına kaydedilen veriler AMOS programı aracılığıyla ölçüm ve yapısal olmak üzere YEM iki aşamalı yaklaşımı ile analiz edilmiştir.  Öncelikle araştırma yapılarına ilişkin ölçüm modeli kurulmuş ve modelin ampirik veri ile uyumu test edilmiştir. Ölçüm modelinin doğrulanmasının ardından araştırma hipotezlerine ilişkin yapısal model test edilmiştir. Yapılan analizler neticesinde araştırma kapsamında öne sürülen bütün hipotezler kabul edilmiş destekleyici tutum, örgütsel itibar, algılanan dış prestij, şehir bağlılığı ve akademik öz yeterlilik fenomenleri arasındaki ilişkiler ampirik olarak kanıtlanmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen sonuçlar gelişen literatürde önemli bir boşluğu doldurmasının yanı sıra yapılacak olan yeni araştırmalar için öncü niteliğindedir. Son olarak araştırma sonuçları alan profesyonellerine kurumsal prestij ve itibara ilişkin çalışmalarında kullanabilecekleri önemli bilgiler sağlamıştır.Keywords

Algılana dış prestij, Şehir bağlılığı, Akademik öz yeterlilik

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri