Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


INVESTIGATION OF PRE-SCHOOL TEACHERS IN TERMS OF THEIR COMPLIANCE WITH PLANNING AND DEVELOPMENTALLY APPROPRIATENESS OF CHILDREN
(OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF İÇİ UYGULAMALARININ PLANLAMALARA VE ÇOCUKLARIN GELİŞİMLERİNE UYGUNLUĞU AÇISINDAN İNCELENMESİ )

Author : Filiz Aydemir  , Ümit DENİZ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 11
Page : 2224-2275
    


Summary

The research was carried out with the aim of examining the pre-school teachers' classroom practices in terms of their suitability for planning and development of children. The study group of the study consisted of 12 preschool teachers working in primary schools and independent kindergartens in Adiyaman city center. The “Individual Interview Form” was used to collect the data and the “Observation Form” was used to examine the video recordings. The data obtained were evaluated descriptively with frequency and percentages. In addition, the data obtained through individual interviews were presented with teacher code. As a result of the research, it was determined that the teachers had information about the MoNE 2013 Preschool Program but they could not reflect this clearly to the practice. The teachers stated that they were paying attention to the appropriateness of the conditions of the class and the conditions of the day while preparing the daily training flow; however, in addition to the activities in the daily training flow, they were also engaged in other activities. It was determined that the teachers stated that they started the learning process by making the necessary explanations by taking the children's attention and giving questions and answers in the form of questions and answers before starting the activities. While preparing an activity plan, the teachers stated that they attached importance to the level of children, being happy, learning with fun, using materials and different techniques, but they were found to comply partially with what they said in practice. In addition, it was found that providing family participation is important for the child and they did not carry out family participation activities in the activity plan and practices although they stated their benefits.Keywords

Preschool education, preschool education program, teachers' classroom applicationsAbstract

Araştırma, okul öncesi öğretmenlerinin, sınıf içi uygulamalarının planlamalara ve çocukların gelişimlerine uygunluğu açısından incelenmesi amacı ile yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Adıyaman il merkezinde bulunan bağımsız anaokul ve ilkokul bünyesindeki anasınıflarında görev yapan ve gönüllü olan 12 okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Verileri toplamak amacı ile “Bireysel Görüşme Formu” ve video kayıtlarını incelemeye yönelik olarak da “Gözlem Formu” kullanılmıştır. Elde edilen veriler, frekans ve yüzdeler ile betimsel olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, bireysel görüşme ile elde edilen veriler, öğretmen kodu ile sunulmuştur. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin MEB 2013 Okul Öncesi Programına yönelik bilgi sahibi oldukları fakat bunu uygulamaya net olarak yansıtamadıkları belirlenmiştir. Öğretmenlerin günlük eğitim akışı hazırlarken gün içerisindeki durumlarının ve sınıfın şartlarının uygunluğuna dikkat ettiklerini ifade ettikleri; ancak uygulamada günlük eğitim akışındaki etkinlikler dışında başka aktiviteler de yaptıkları saptanmıştır. Öğretmenlerin etkinliklere başlamadan önce çocukların dikkatlerini çekerek ve soru-cevap şeklinde ipucu vererek gerekli açıklamaları yapıp öğrenme sürecine başladıklarını ifade ettikleri ve bunun da uygulama sürecinde görüldüğü belirlenmiştir. Öğretmenler etkinlik planı hazırlarken çocukların düzeylerine, mutlu olmalarına, eğlenerek öğrenmelerine, kullanılacak materyallere ve değişik tekniklerden faydalanmaya önem verdiklerini belirtmişlerdir ancak uygulamada söylediklerine kısmen uydukları saptanmıştır. Ayrıca aile katılımını sağlamanın çocuk açısından önemli olduğunu ve yararlarını belirtmelerine rağmen etkinlik planında ve uygulamalarda aile katılımı çalışmaları yapmadıkları tespit edilmiştir.Keywords

Okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitim programı, öğretmenlerin sınıf içi uygulamaları

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri