Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE EFFECT OF ZUMBA AND REFORMER EXERCISES ON FEMALE BODY COMPOSITION
(KADINLARDA ZUMBA VE REFORMER EGZERSİZLERİNİN VÜCUT KOMPOZİSYONU ÜZERİNE ETKİSİ )

Author : HACI AHMET PEKEL  , Latif AYDOS, Ahmet UZUN, Mustafa Sabır BOZOĞLU, Mehmet DEMİREL  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 11
Page : 2316-2339
    


Summary

Although zumba and its reformer influences are generally known, the reasons of choice over its regional influences are not clearly known. In this study, the effects of Zumba and reformers training on body composition and regional anthropometric characteristics in sedentary women were investigated. The 31 sedentary women who voluntarily participated in the study were randomly divided into two groups: zumba (n:13) and reformer (n:18). Body composition, waist thickness, arm, chest, abdomen, but, hips, legs, BMI and waist/hip ratio parameters are evaluated as pretest-finaltest. Zumba and reformer training was practiced for 10 weeks, 3 days a week for 60 minutes. In the results obtained, the final test values of body weight, BMI, waist thickness, arm, chest, abdomen, butt, hip, leg environment for zumba and reformer groups were statistically significant according to preliminary test results (p<0.05). It was determined that there was no statistically significant difference in waist/hip ratio (p>0.05). In addition, there was no difference between zumba and pilates groups in any parameters compared to recent test comparisons (p>0.05). As a result, it was determined that zumba and reformer exercises have positive effects on body composition, BMI and some anthropometric variables in women. Furthermore, since zumba is an aerobic exercise, it has been concluded that fat burning is particularly effective in triggering reduced waist thickness and reformer exercises are more effective in arm circles.Keywords

Zumba, reformer exercises, women.Abstract

Zumba ve reformer etkileri genel olarak bilinmesine rağmen bölgesel etkileri üzerine tercih sebepleri net olarak bilinmemektedir. Bu çalışmada Zumba ve reformers antrenmanlarının sedanter kadınlarda vücut kompozisyonuna ve bölgesel antropometrik özellikler üzerine etkileri araştırılmıştır. Çalışmaya gönüllü olarak katılan 31 sedanter kadın rastgele seçimle zumba (n:13) ve reformer (n:18) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Vücut kompozisyonu, bel kalınlığı, kol, göğüs, karın, kalça, basen, bacak, BMI ve bel/ kalça oranı parametrelerinin öntest-sontest olarak değerlendirilmesi ile belirlenmiştir. Zumba ve reformer antrenmanları 60 dk süresince haftada 3 gün olarak 10 hafta boyunca uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlarda zumba ve reformer grupları için ayrı ayrı olarak vücut ağırlığı, BMI, bel kalınlığı, kol, göğüs, karın, kalça, basen, bacak çevresine ait son test değerleri ön test sonuçlarına göre istatistiki olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). Bel/kalça oranında ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir (p>0.05). Ayrıca, zumba ve pilates grupları arasında, son test karşılaştırmalarına göre hiç bir parametrede farklılık olmadığı görülmüştür (p>0.05). Sonuç olarak, zumba ve reformer egzersizlerinin kadınlarda vücut kompozisyonu, BKİ ve bazı antropometrik değişkenler üzerine olumlu etkilerinin olduğu belirlenmiştir. Ayrıca zumbanın aerobik bir egzersiz olduğundan dolayı yağ yakımı özellikle tetiklemesi bel kalınlığının azalmasına, reformer egzersizlerinin ise kol çevrelerinde daha etkili olduğu sonucuna varılmıştır.Keywords

Zumba, reformer egzersiz, kadın.

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri