Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


IMPLEMENTATION OF FLIPPED CLASSROOM IN ENGLISH CLASS OF 5TH GRADE IN SECONDARY SCHOOL
(TERS DÜZ SINIFIN ORTAOKUL 5. SINIF İNGİLİZCE DERSİNDE UYGULANMASI )

Author : Tuğba BADEMCİ KAYDET  , Mehmet Burçin ÖZKAN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 6
Page : 38-50
    


Summary

English prep class system has been implemented in 5th grade of secondary school recently in Turkey. Thanks to this prep class system, students started to have 14 hours of English classes. The aims of the study are to make students learn foreign language and to make students have four skills of a foreign language. Flipped classroom is an approach in which the lessons are presented to students online before students come to the classroom. This method encourages students to join the education more actively, furthermore; allows them to shape their learnings according to their interests and levels. Flipped Classroom English activities were carried out in 5th grades in the secondary school. Before this study started, the speaking exam which was prepared according to European Language Frame was implemented as a pre-test. During the study, the teacher sent English language teaching videos which were prepared by herself to the students before English classes. Students watched these videos several times without the limit of time or place so they learnt the subject before coming to the class. At the end of the study, the speaking exam was carried out again as a post-test. The success ratio of speaking test increased from %66 to %87. Moreover, satisfaction questionnaires were carried out on both the parents and the students. The results showed that students and the parents were satisfied from the project with percent of 92 and percent of 94.Keywords

Implementation of Flipped Classroom, 5th grades of Secondary School, English language teachingAbstract

Ülkemizde 5. Sınıflarda İngilizce hazırlık sınıfı uygulanmaya başlanmıştır. Hazırlık sınıfı sistemi ile öğrenciler haftada 14 saat İngilizce dersi almaya başlamışlardır. Bu çalışmanın amacı öğrencilerin 4 dil becerisini kullanmasını ve İngilizceyi daha iyi öğrenmesini sağlamaktır. Ters düz sınıf öğrencinin derse gelmeden önce derslerin öğrencilere çevrimiçi olarak sunulduğu bir yaklaşımdır. Bu yöntem öğrencileri eğitime daha aktif olarak katılmaya teşvik eder dahası öğrenmelerini ilgi alanlarına ve seviyelerine göre şekillendirmelerini sağlar. Ters düz sınıf İngilizce uygulamaları 5. Sınıf düzeyinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaya başlamadan önce Avrupa Dil Çerçevesine göre hazırlanan konuşma sınavı ön test olarak kullanılmıştır. Çalışma sırasında öğretmen, öğrencilere kendisi tarafından hazırlanan İngilizce ders videolarını dersten önce göndermiştir. Öğrenciler bu videoları zaman ve mekân kısıtlaması olmadan birkaç defa izlediler; böylece konuyu sınıfa gelmeden önce öğrenmişlerdir. Çalışmanın sonunda konuşma sınavı son test olarak tekrar uygulanmıştır. Konuşma testinin başarı oranı %67 den %87 e yükselmiştir. Ayrıca hem öğrencilere hem de velilere memnuniyet anketleri uygulanmıştır. Sonuçlar öğrencilerin ve velilerin %92 ve %94 oranında memnun olduklarını göstermiştir.Keywords

Ters düz sınıf uygulaması, ortaokul 5. sınıflar, İngilizce dil öğretimi.

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri