Current Issue


Chief Editor
Prof. Dr. Kadir ULUSOY, Mersin University, ulusoykadir@gmail.com, TURKEY
Prof. Dr. Emre ÜNAL, Niğde Ömer Halisdemir University, dr.emreunal@gmail.com, TURKEY
 

Editor(s)
Prof. Dr. Suzan CANHASI, Pristine University, suzanacanhasi@hotmail.com, KOSOVO
Prof. Dr. Sevinç ALIYEVA, Azerbaycan Devlet  Üniversitesi, sevincaliyeva2000@gmail.com, AZERBAIJAN
Assoc. Prof. Dr. J. Spencer CLARK, Kansas State University, jspencerclark@k-state.edu, USA
Dr. Rita de Cassia GONÇALVES, Universidade Tuiuti do Parana, rita.goncalves@utp.br, BRASIL

Antalya  2021
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Aliye İlkay Yemenici , Abdurrahman GÜZEL  
THE EFFECT OF TEACHING AESTHETIC LISTENING STRATEGIES WITH FAIRY TALES ON THE LISTENING SKILLS OF FIFTH GRADE STUDENTS
Issue 13, Pp, 777-818

MASALLARLA YAPILAN ESTETİK DİNLEME STRATEJİLERİ ÖĞRETİMİNİN 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEME BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.403
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İlker Kömürcü Hacer Mohan Kömürcü  
THE MEDIATING ROLE OF SOCIO-ECONOMIC STATUS IN THE RELATIONSHIP BETWEEN PROBLEM-FOCUSED COPING STRATEGIES AND TEST ANXIETY IN CONSERVATORY STUDENTS
Issue 13, Pp, 819-847

KONSERVATUVAR ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ODAKLI STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI İLE SINAV KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİDE SOSYO-EKONOMİK DÜZEYİN ARACI ROLÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.394
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İrem Pamuk  
THE COMPARISON OF GERMANY SOCIAL SCIENCES (GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTEN) CURRICULUM WITH TURKEY SOCIAL STUDIES CURRICULUM
Issue 13, Pp, 848-881

ALMANYA TOPLUM BİLİMLERİ (GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTEN) İLE TÜRKİYE SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNİN ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.398
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nuray Kayadibi , Fatma Açık  
EDUCATIONAL MESSAGES ON IDENTITY AND PERSONALITY DEVELOPMENT IN CHILDREN'S LITERATURE PRODUCTS
Issue 13, Pp, 882-937

ÇOCUK EDEBİYATI ÜRÜNLERİNDE KİMLİK VE KİŞİLİK GELİŞİMİNE YÖNELİK EĞİTSEL İLETİLER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.411
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Berker Kurt  
THE EFFECT OF COVID-19 PANDEMIC PROCESS ON THE SPEAKING SKILL OF CHILDREN IN DISTANCE EDUCATION AND DAILY LIFE
Issue 13, Pp, 938-983

COVİD-19 KÜRESEL SALGIN SÜRECİNİN UZAKTAN EĞİTİMDE VE GÜNLÜK HAYATTA ÇOCUKLARIN KONUŞMA BECERİSİNE ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.392
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hülya KARAÇALI TAZE , Kibar AKTIN  
USE OF LITERARY PRODUCTS AND OTHER PRINTED WORKS IN SOCIAL STUDIES TEXTBOOKS
Issue 13, Pp, 984-1027

SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA EDEBİ ÜRÜNLERİN VE DİĞER BASILI ESERLERİN KULLANIM DURUMU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.400
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Melih DİKMEN , Ferdi Bahadır  
ACHIEVEMENT GOAL ORIENTATIONS AS A MEDIATING VARIABLE BETWEEN ACADEMIC PROCRASTINATION AND ACADEMIC ACHIEVEMENT
Issue 13, Pp, 1028-1060

AKADEMİK ERTELEME EĞİLİMİ VE AKADEMİK BAŞARI ARASINDA ARACI BİR DEĞİŞKEN OLARAK BAŞARI HEDEF YÖNELİMLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.404
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Meral METİN GÖKSU  
SOCIAL STUDIES TEACHERS' VIEWS ON CULTURAL HERITAGE EDUCATION
Issue 13, Pp, 1061-1093

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN KÜLTÜREL MİRAS EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.352
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

SEHER ÇETİNKAYA , Semra AKTAŞ KUBAL  
THE MESSAGE PROBLEM IN THE CHILDREN'S BOOK: DIARY OF A WIMPY KID
Issue 13, Pp, 1094-1142

ÇOCUK KİTAPLARINDA İLETİ PROBLEMİ: SAFTİRİK GREG’İN GÜNLÜĞÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.393
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Murat Aslan , Sinan UĞRAŞ  
VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF THE SPORTS SCIENCES STUDENTS' JOB FINDING ANXIETY SCALE
Issue 13, Pp, 1143-1170

SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN İŞ BULMA KAYGISI ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.366
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Süleyman AYDIN , Münevver SUBAŞI  
SCIENCE TEACHERS' VIEWS ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Issue 13, Pp, 1171-1205

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.397
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şenol Afacan  
AN ANALYSIS OF THE METAPHORS USED BY THE MUSIC STUDENTS OF THE FACULTY OF FINE ARTS ON THE CONCEPT OF “STRING INSTRUMENTS”
Issue 13, Pp, 1206-1235

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN “YAYLI ÇALGILAR” KAVRAMINA İLİŞKİN KULLANDIKLARI METAFORLARIN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.358
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Esra TÖRE , Ramazan Mert Öge  
THE RELATIONSHIP BETWEEN LEISURE SATISFACTION AND COGNITIVE FLEXIBILITY OF SCHOOL PSYCHOLOGICAL COUNSELORS
Issue 13, Pp, 1236-1263

OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ SERBEST ZAMAN DOYUMU İLE BİLİŞSEL ESNEKLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.383
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yıldıray Karadağ , İbrahim SARI  
PRESERVICE SOCIAL STUDIES TEACHERS’ METAPHORICAL PERCEPTIONS REGARDING ORAL HISTORY AND VIEWS ON ORAL HISTORY METHOD
Issue 13, Pp, 1264-1310

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ SÖZLÜ TARİHE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI VE SÖZLÜ TARİH YÖNTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.391
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yavuz ŞEN , Şevki Özer AKÇAY  
INDIVIDUAL INSTRUMENT PRACTICE HABITS OF PROFESSIONAL MUSIC EDUCATION STUDENTS
Issue 13, Pp, 1311-1342

MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN BİREYSEL ÇALGI ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.408
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Emre SERİN , Mehmet Akif Ziyagil  
THE EFFECTS OF WEEKLY PHYSICAL EDUCATION PLUS CONDITIONING PROGRAM ON THE PHYSICAL FITNESS OF ADOLESCENTS
Issue 13, Pp, 1343-1367

HAFTALIK BEDEN EĞİTİMİ ARTI KONDİSYON PROGRAMININ ADÖLESANLARIN FİZİKSEL UYGUNLUKLARINA ETKİLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.396
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Furkan DEMİR  
THE ITEM POOL DEVELOPMENT IN MATHEMATICAL LITERACY
Issue 13, Pp, 1368-1427

MATEMATİK OKURYAZARLIĞI SORU HAVUZU GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.399
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

HIZIR SEFERİNOĞLU , Gökhan KAHVECİ  
THE ROLE OF SCHOOL ADMINISTRATORS’ DELEGATION LEVELS OF AUTHORITY ON TEACHERS’ BEHAVIORS OF WORK ENGAGEMENT
Issue 13, Pp, 1428-1472

OKUL YÖNETİCİLERİNİN YETKİ DEVRİ DÜZEYLERİNİN ÖĞRETMENLERİN İŞE ANGAJE OLMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ROLÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.390
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ümmühan Öner , Esra Mindivanli Akdoğan  
MIDDLE SCHOOL STUDENTS’ COGNITIVE STRUCTURES REGARDING THE VALUES OF EQUALITY AND JUSTICE
Issue 13, Pp, 1473-1501

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN EŞİTLİK VE ADALET DEĞERLERİNE İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.345
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ahmet Vurgun  
PRE-SERVICE HISTORY TEACHERS VIEWS ON THE NATIONAL STRUGGLE
Issue 13, Pp, 1502-1548

TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ MİLLİ MÜCADELE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.373
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Tansel Yazıcıoğlu , Halime Miray Sümer Dodur  
AN ACTION RESEARCH IN INCLUSIVE PRESCHOOL CLASSROOMS: AN EXAMPLE OF INDIVIDUALIZED EDUCATION PROGRAMS (IEPS)
Issue 13, Pp, 1549-1585

OKUL ÖNCESİ KAYNAŞTIRMA SINIFLARINDA BİR EYLEM ARAŞTIRMASI: BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI ÖRNEĞİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.379
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gülhan KÖÇER  
EVALUATION OF THE PICTURES OF CHILDREN WITH DIVORCE PARENTS IN TERMS OF ATTACHMENT
Issue 13, Pp, 1586-1621

BOŞANMIŞ EBEVEYNE SAHİP ÇOCUKLARIN RESİMLERİNİN BAĞLANMA DURUMLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.310
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |