Abstract


İLKOKULARDA STEM EĞİTİMİNİN UYGULANMASINDA ENGELLER VE İHTİYAÇLAR: SINIF ÖĞRETMENLERİYLE BİR DURUM ÇALIŞMASI

Bu çalışma STEM eğitimin bir dönem boyunca öğretmenler tarafından ilkokullardaki sınıflarında uygulanmasını içeren bir durum çalışmasıdır. Dünyada STEM eğitimine artan ilgi göz önünde bulundurulduğunda farklı ülkelerin eğitim sistemlerinin herhangi bir seviyesinde başarılı STEM uygulamaları için öğretmenlerin önündeki engelleri ve ihtiyaçlarını belirlemek gerekmektedir. Bu çalışmada öncelikle dünyada STEM eğitiminin mevcut durumda STEM eğitiminin önündeki engeller ve ihtiyaçlar literatür taranarak ortaya konmuş ve daha sonra öğretmenlerin bir dönem boyuncaki uygulama deneyimleriyle karşılaştırılmıştır. Bu amaçla beş öğretmen kendi sınıfında STEM etkinliklerini planlayıp uygulamış ve süreçte yaşadıkları engelleri ve nelere gereksinim duyduklarını paylaşmışlardır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin tecrübe ettikleri bariyerlerin; okul kültürü, öğretim programı, zaman, öğrenci faktörü, öğretmen faktörü ve material olarak altı ve ihtiyaçlarının da yine; okul kültürü, öğretim programı, mesleki gelişim, materyal desteği adı altında beş ana tema altında toplandığı belirlenmiştir. Türkiye’deki öğretmenlerin deneyimleri literatürdeki çalışmaları desteklemekte ve bulgularıyla uyum göstermektedir. Ayrıca önlem alınmadığı takdirde öğretmenlerin başarılı bir STEM uygulaması için daha bir çok yeni engellerle karşılaşabileceğini ortaya koymaktadır. Araştırma STEM eğitiminin uygulamasından sorumlu öğretmenlerin bakış açısıyla Türk okullardaki mevcut duruma ortaya koyarak ve ilgili taraflarca yapılması gereken çalışmalara ışık tutmaktadır.Keywords

İlkokul STEM eğitimi, uygulama, öğretmen deneyimi, engeller, ihtiyaçlar, durum çalışması.

References