A HISTORICAL STUDY ON COURSES ON TEACHING PROFESSION TAUGHT IN OTTOMAN TEACHER TRAINING SCHOOLS
(OSMANLI ÖĞRETMEN OKULLARINDA OKUTULAN ÖĞRETMENLİK MESLEK DERSLERİ ÜZERİNE TARİHSEL BİR ARAŞTIRMA )

Author : Sabri Becerikli    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 16
Page : 532-562
    


Summary

The aim of this study was to reveal the teaching profession courses taught in Ottoman teacher training schools, which subjects were included in the content of these courses, and how the courses were taught. The courses discussed in the study are educational sciences, moral, health science courses, and courses related to professional development provided to students starting their internship. The historical research method was used in the study. Historical research enables to learn and understand the events that occurred in the past, and to comprehend that the events taking place today actually have a historical process. Furthermore, the study that emerged as a result of historical research constitutes a literature on the subjects to be studied by researchers. Since the historical studies are based on the documents of the periods, the descriptive approach was chosen as the data analysis in the study. The aim of the descriptive approach is present the data to the reader by staying as faithful as possible to the original form of the data obtained. The documents of the Presidency of Republic of Turkey Directorate of State Archives, Ottoman yearbooks, curriculum programs for schools published by the Ottoman Ministry of Education, and various copyrighted works written by the educators of the period were used in the study. The data obtained from the documents constituting the source of the study was adhered to by the researcher, as required by the purpose of the descriptive approach. The data obtained from the documents were described under the themes of profession courses taught separately and professional development courses taught during the internship period.Keywords

Ottoman, teacher training schools, teaching profession courses.Abstract

Bu çalışmanın amacı, Osmanlı öğretmen okullarında okutulan öğretmenlik meslek derslerinin neler olduğunu ve bu derslerin içeriklerinde hangi konuların yer aldığını, derslerin nasıl işlendiğini ortaya koymaktır. Çalışmada ele alınan dersler eğitim bilimi, ahlak, sağlık bilgisi dersleri ve staja gitmeye başlayan öğrencilere verilen mesleki gelişim ile ilgili derslerdir. Çalışmada tarihsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Tarihsel araştırma, geçmişte meydana gelmiş olayların öğrenilmesini, anlaşılmasını ve günümüzde gerçekleşenlerin aslında tarihsel bir süreci olduğunun kavranmasını sağlar. Ayrıca tarih araştırmaları sonucunda ortaya konan çalışma, araştırmacıların çalışacağı konulara literatür oluşturmaktadır. Tarih çalışmaları döneme ait olan evraklara dayandırıldığından araştırmada veri analizi olarak betimsel yaklaşım seçilmiştir. Betimsel yaklaşımın amacı elde edilen verilerin özgün formuna mümkün olduğu kadar sadık kalarak verileri okuyucuya sunmaktır. Çalışmada Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arşivleri Başkanlığı belgeleri, Osmanlı yıllıkları, Osmanlı eğitim bakanlığının yayınlamış olduğu okullar ile ilgili müfredat programları, dönemin eğitimcilerinin kaleme aldıkları ve çeşitli telif eserlerden yararlanılmıştır. Çalışmanın kaynağını oluşturan dokümanlardan elde edilen verilere betimsel yaklaşımın amacı gereği araştırmacı tarafından sadık kalınmıştır. Dokümanlardan elde edilen veriler müstakil olarak okutulan meslek dersleri ve staj döneminde okutulan mesleki gelişim dersleri temaları altında betimlenmiştir.Keywords

Osmanlı, öğretmen okulları, öğretmenlik meslek dersleri.