Abstract


EĞİTİM BİLİMLERİ ALANINDA ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMALARININ ULUSLARARASI STANDARTLAR KAPSAMINDA İNCELENMESİ

Bu araştırmada eğitim bilimleri alanında yapılan ölçek geliştirme çalışmalarının uluslararası standartlar kapsamında incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımlarından döküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sürecinde eğitim bilimleri alanında ve Türkiye kökenli ölçek geliştirme çalışmaları incelenmiştir. Araştırma kapsamına 2010-2023 yılları arasındaki toplam 85 çalışma dâhil edilmiştir. Araştırma kapsamında konu alanı, örneklem büyüklüğü, örneklem türü, geçerlik ve güvenirlik analizleri, madde ve faktör eleme kriterleri, kullanılan istatistik yazılımları ve araştırmacı statüsü gibi kriterler dikkate alınmıştır. Araştırma sonucunda ölçek geliştirme çalışmalarının büyük bir çoğunluğunun uluslararası standartları karşılamadığı ya da belirli düzeyde standartları karşılayabildiği belirlenmiştir. Örneklem türü değişkeni açısından oldukça farklı türlerde çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Örneklem büyüklüğü sonuçları incelendiğinde örneklemlerin yetersiz olduğu belirlenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizlerinin büyük oranda kullanıldığı ancak yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Madde ve faktör eleme konusunda kısıtlı oranda bilgi verildiği ya da hiç yer verilmediği anlaşılmıştır. Kullanılan istatistik yazılımları konusunda tüm çalışmalarda yer verildiği görülürken, araştırmacı statüsü gibi konularda pek fazla yer verilmediği görülmektedir. Araştırma sonucunda çeşitli önerilerde bulunulmuştur.Keywords

Eğitim bilimleri; ölçek geliştirme; uluslararası standartlar

References