Abstract


SOSYAL BİLGİLER VE YAPAY ZEKÂ

Yapay zekâ konusu ve uygulamaları son zamanlarda tüm alanların odak konusu haline gelmiştir. Özellikle OpenAI firmasının geliştirdiği ChatGpt gibi yapay zekâ modelleri birçok alanda kullanıma örnek olabilecek boyutta ilgi çekmiştir. Bu durum günümüzde yapay zekanın artık her alanda karşılaşılabilecek bir konu olacağını göstermiştir. Bütün alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da ilgi çekmiş ve bununla ilgili çalışmalar gündeme gelmiştir. Yapay zekanın eğitimde kullanılması ve eğitime olan etkileri yurt içi ve yurt dışı birçok çalışmada yer almıştır. Eğitim öğretim sürecinin en önemli parçası olan bireylerin toplum hayatına hazırlama noktasında gerekli tüm becerilerin kazandırıldığı sosyal bilgiler dersinde yapay zekâ konusu önemlidir. Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler derslerinde yapay zekanın gerekliliğini teorik olarak ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda “Eğitimde yapay zekanın gelişimi ve kullanımı nedir?” “Eğitimde yapay zekâ kullanmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir?” “Sosyal bilgiler ve yapay zekâ ilişkisi nedir?” soruları yanıtlanmıştır. Sonuç olarak sosyal bilgiler, zengin konu çeşitliliği ve teknolojik araçların kullanımı açısından, teknolojik uygulamalarla uyumlu bir ders olduğundan yapay zekâ ile bu ders daha kolay bir şekilde öğretilebilir. Bu bağlamda, yapay zekâ gibi geleceğin teknolojilerinin sosyal bilgiler alanında kullanılması, geleceğin bireylerinin yarının dünyasına daha iyi uyum sağlamalarına yardımcı olabilir.Keywords

Sosyal bilgiler, yapay zekâ, eğitim, teknoloji.

References