Abstract


MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARINDA GÖREV YAPAN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN PROBLEMLERİ

Nitel bir araştırma olan bu çalışmada, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Türkiye’de müzik eğitimi anabilim dallarında görev yapmakta olan 6 araştırma görevlisinin mesleki süreçlerinde karşılaştıkları sorunların belirlenerek değerlendirebilmesi için araştırma türü olarak görüşme yöntemi seçilmiş, veri toplama aracı olarak da araştırmacılar tarafından hazırlanan görüşme formunda yer alan sorulardan yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda; araştırma görevlilerinin hiçbirinin akademik olarak yurtdışında bulunmadığı; mesleği seçmelerinde en sıklıkla tespit edilen sebebin hayalini kurdukları meslek olduğu; büyük çoğunluğunun mesleği seçmekten memnun olduğu; en sıklıkla yöneticilerinden kaynaklı sorunlar yaşadıkları; en fazla bölümlerindeki fiziksel yapıdan kaynaklanan sorunlar, akademik çalışmalarına maddi destek alamama ve kendilerine yüklenen iş yükünden kaynaklı sorunlar yaşadıkları saptanmıştırKeywords

Müzik Eğitimi, Araştırma Görevlisi. Problem.

References