Abstract


1960'DAN GÜNÜMÜZE POSTMODERNLEŞME SÜRECİNİN TÜRKİYE'DE MÜZİKAL MİLLİYETÇİLİĞE ETKİLERİ

Araştırma, postmodernist sistemin ürettiği kültürü ve müzikal kültüre etkilerini sunmaya çalışmaktadır. Postmodernizm kavramları, kültürel hegemonyanın çağdaşlık düzeyinde gelişimine katkı sunduğu kadar dejenere eden faktörler haline de gelebiliyor. Düşünsel teorisinde barındırığı ‘‘tartışmasız özgürlük ve herşey özgürdür’’ anlayışıyla, yaşam tarzı, kültür, dijitalleşme, piyasa gibi konularda liberal değişimler yaratmaktadır. Bu nedenle üretim de popüler tüketim kültürünün bir parçası haline gelmiştir. Moda, TV ve reklamcılıkta olduğu gibi sanat da normlardan uzak, metalaştırılmıştır. Bu çalışmada, Türkiye’de 1960 yılından sonra komünal müzikal kültürünün ve geleneklerin, çok kültürlü postmodernist çoğulculuğun platformunda ne derecede ve nasıl etkilendiğine odaklanılmıştır.Keywords

Sosyal Bilimler, Kültür, Postmodernizm, Milliyetçilik, Müzik, Müzikoloji

References