Abstract


MEGA ÜNİVERSİTELERDEKİ MÜZİK PROGRAMLARINA YÖNELİK BİR İNCELEME: ÜÇ ÜNİVERSİTE ÖRNEĞİ

Bu araştırmada mega üniversitelerde müzik ile ilgili programların incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamındaki üniversitelerde çeşitli düzeylerde verilen müzik eğitimi; programın süresi, amacı, içerdiği dersler, kullanılan teknolojiler, materyal, vb. gibi değişkenler açısından incelenmiştir. Çalışmanın örneklemini her biri Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında olmak üzere üç adet mega üniversite oluşturmaktadır. Araştırma nitel bir yaklaşımla ele alınan örnek olay çalışmasıdır. Araştırmanın verileri örneklemi oluşturan üniversitelerin erişime açık olan web sayfalarından elde edilmiştir. Veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda her üç üniversitenin de lisans ve lisansüstü düzeylerde müzik programlarına sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu programlar sertifika programı, ön lisans, lisans ve lisansüstü programları olarak sıralanmaktadır. Öğrenim süresi 1 yıl ile yarı zamanlı 6 yıl arasında değişmektedir. Mezun olan öğrenciler programların amacına göre müzik öğretmeni, müzik yönetmeni, müzik organizatörü, müzikolog, müzisyen, besteci ve araştırmacı olarak mesleki yeterlilik kazanmaktadırlar. İngiltere Açık Üniversite ve Güney Afrika Üniversitesindeki müzik programlarında klasik müzikten çok farklı türlerde müziklere uzanan bir eğitim verilirken İndira Gandhi Ulusal Açık Üniversitesinde ulusal müziklerin öğretimi yapılırken uluslararası müziklere yönelik bir çalışma yapılmamaktadır.Keywords

Mega üniversite, müzik, müzik eğitimi, müzik programı.

References