Özet


TALIS 2018’E GÖRE YEDİ ÜLKENİN LİDERLİK HARİTASI

Politika yapıcılar ve kamuoyu, ülkelerin eğitim sistemlerinin ve okullarının etkililiğini nasıl daha iyi hale getirmesi gerektiğini ve öğrenci başarısını nasıl artırdığını verilerle görmek istemektedirler. Bu nedenle, adı geçen aktörler öğrencilerin başarısını ölçmede ulusal ve uluslararası sınavlara dikkat etmeye ve eğitimde ülkelerinin bütün resmini görebilmek için ülkeler arası karşılaştırmalar yapmaya başlamışlardır. Bu bağlamda, bu çalışmada kültürel ve toplumsal bağlamları ve bunların çeşitli liderlik rolleri (dağıtılmış, öğretimsel, işlemsel ve dönüşümsel liderlik stilleri), davranışlar ve uygulamalar üzerindeki etkileri incelenmiştir. Ardından, yedi ülkede (Finlandiya, Japonya, Kore, Singapur, İsveç, Türkiye ve ABD) okul liderliğinin dağılımının nasıl olduğuna dair bir harita sunulmuştur. Son olarak, yedi ülkenin liderlik tarzları arasında ne gibi farklılıklar olduğu ortaya konulmuştur. Bunlar, grup sayısı hakkında herhangi bir ön teori olmaksızın gözlemleri veya vakaları gruplara ayırmak için bir keşif yöntemi olan küme analizi tekniği ile yapılmıştır. Katılımcılar, yedi ülkedeki (Finlandiya [147], Japonya [195], Kore ([145], Singapur [165], İsveç [161], Türkiye [192]) ve Birleşik Devletler'deki ortaokullarda (ISCED 2) TALIS 2018 okul anketine cevap veren 1166 okul müdüründen oluşmaktadır. Dağıtımcı liderliğin dağılımını 1. Küme'de bulduk ve bu liderlik türünde sırasıyla Türk, Amerikan ve Finli müdürlerin ön plana çıktığı görülmüştür. Diğer bir deyişle, bu 1. Küme'de dağıtımcı liderlik özellikleri olarak Türk, Amerikan ve Fin okul müdürlerinin benzer yönleri olduğu tespit edilmiştir. 2. Küme'de, Türk, Koreli, Amerikalı ve İsveçli okul müdürlerinin benzer özelliklere sahip olduğu görüşlmüştür. Bu kümede özellikle Koreli ve Türk okul müdürleri öne çıkmaktadırlar. Küme 3'te İsveçli ve Singapurlu okul müdürlerinin dağılımının benzer olduğu saptanmıştır. 4. Küme, en büyük kısmın Japon müdürlere ait olduğunu göstermektedir.Anahtar Kelimeler

Dağıtımcı liderlik, öğretimsel liderlik, etkileşimci liderlik, dönüşümcü liderlik, TALIS 2018.


Reference