Özet


OSMANLI ÖĞRETMEN OKULLARINDA OKUTULAN ÖĞRETMENLİK MESLEK DERSLERİ ÜZERİNE TARİHSEL BİR ARAŞTIRMA

Bu çalışmanın amacı, Osmanlı öğretmen okullarında okutulan öğretmenlik meslek derslerinin neler olduğunu ve bu derslerin içeriklerinde hangi konuların yer aldığını, derslerin nasıl işlendiğini ortaya koymaktır. Çalışmada ele alınan dersler eğitim bilimi, ahlak, sağlık bilgisi dersleri ve staja gitmeye başlayan öğrencilere verilen mesleki gelişim ile ilgili derslerdir. Çalışmada tarihsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Tarihsel araştırma, geçmişte meydana gelmiş olayların öğrenilmesini, anlaşılmasını ve günümüzde gerçekleşenlerin aslında tarihsel bir süreci olduğunun kavranmasını sağlar. Ayrıca tarih araştırmaları sonucunda ortaya konan çalışma, araştırmacıların çalışacağı konulara literatür oluşturmaktadır. Tarih çalışmaları döneme ait olan evraklara dayandırıldığından araştırmada veri analizi olarak betimsel yaklaşım seçilmiştir. Betimsel yaklaşımın amacı elde edilen verilerin özgün formuna mümkün olduğu kadar sadık kalarak verileri okuyucuya sunmaktır. Çalışmada Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arşivleri Başkanlığı belgeleri, Osmanlı yıllıkları, Osmanlı eğitim bakanlığının yayınlamış olduğu okullar ile ilgili müfredat programları, dönemin eğitimcilerinin kaleme aldıkları ve çeşitli telif eserlerden yararlanılmıştır. Çalışmanın kaynağını oluşturan dokümanlardan elde edilen verilere betimsel yaklaşımın amacı gereği araştırmacı tarafından sadık kalınmıştır. Dokümanlardan elde edilen veriler müstakil olarak okutulan meslek dersleri ve staj döneminde okutulan mesleki gelişim dersleri temaları altında betimlenmiştir.Anahtar Kelimeler

Osmanlı, öğretmen okulları, öğretmenlik meslek dersleri.


Reference