Özet


İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM FARKINDALIĞI EYLEM ARAŞTIRMASI

Doğal felaketler, küresel ısınma ve iklim değişiklikleri gibi birçok önemli sorunla karşılaştığımız bu çağda; yaşanılabilir yarınlar için çevre sorunlarına duyarsız kalmamak ve yeni neslin bilinçli bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sunmak gereklidir. Bu bağlamda çevre bilinci eğitiminde ilkokul öğrencilerinin geri dönüşüm ve geri kazanım farkındalıklarını belirlemek çok önemlidir. Bilge Buhan Musa tarafından yazılan geri dönüşüm ve geri kazanım temalarını işleyen Meraklı Yeşil Şişe, Beyaz Plastik Bardak, Yaşlı Çınar Ağacı, Geri Kazanım Atölyesi adlı kitapların öğrencilerin çevre bilinci ve duyarlılığına ne derecede katkıda bulunduğunu ortaya çıkarmayı amaçlayan bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması kullanılmıştır. Araştırma 2020-2021 eğitim-öğretim yılında ilkokul üçüncü sınıf öğrencileriyle yürütülmüştür. Görüşme sorularıyla elde edilen çalışma verileri içerik analizi yapılarak sunulmuştur. Öğrencilerin ilk ve son görüşme sorularına verdikleri cevaplar karşılaştırıldığında; çalışmada yer verilen kitapların öğrencilerin eksik bilgilerinin tamamlanmasına, bilgi yanlışlarının düzeltilmesine, bakış açılarının genişlemesine yardımcı olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Öğrencilere geri dönüşüm ve geri kazanım bilinci verilmesinde, öğrencilerin farkındalıklarının arttırılmasında bu kitaplarından yararlanılabileceği görülmüştür.Anahtar Kelimeler

Geri dönüşüm, geri kazanım, çocuk kitapları, çevre bilinci, çevre eğitimi.


Reference