Abstractİnsanlar, duygusal ve mantıksal düşünme becerilerine sahip olarak yaratılmış varlıklardır. İş yaşamında insanlara çoğunlukla makine gözüyle bakıldığından bu ortamlarda çalışanların duygularının önemsenmediği hatta ihmal edildiği söylenebilir. Son yıllarda özellikle eğitimde karşılaşılan sorunların çözümünde duyguların önemli bir yerinin olduğu fark edilmiştir. Öğretmenlerin öğrencilerle devamlı iletişim halinde bulunmaları, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini en üst düzeyde kullanmalarına, akademik başarılarını yükseltmelerine hatta hayatta daha mutlu olmalarına imkân sağlayabilir. Bu araştırmada, özel ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin duygusal zekâ yeterliliklerinin sınıf yönetimi becerilerine olan etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma nicel yöntemle yürütülmüş olup katılımcıların belirlenmesinde tabakalı örneklem metodu kullanılmıştır. Araştırma, Türkiye’nin farklı illerindeki özel ilkokullarda görev yapan toplam 366 sınıf öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, özel ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin duygusal zekâ yeterlilikleri ile sınıf yönetimi becerilerinin yüksek düzeyde olduğu ve öğretmenlerin duygusal zekâ yeterliliklerinin sınıf yönetimi becerilerini anlamlı bir şekilde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

duygusal zeka, sınıf yönetimi, sınıf yönetimi becerileri, özel ilkokul, özel ilkokul öğretmeni

References