Abstract


COVİD-19 PANDEMİ KOŞULLARINDA UZAKTAN EĞİTİMLE İLK OKUMA YAZMA ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN OKUMA DURUMLARI

Bu çalışmada, 2020/2021 eğitim öğretim yılında COVİD-19 salgını nedeniyle çoğunlukla uzaktan çevrimiçi eğitimle ilk okuma yazma öğrenimi görmek zorunda kalan birinci sınıf öğrencilerinin yılsonu verilerine göre okuma durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini, yerleşim birimlerinin (il, ilçe, kasaba ve köy) uzaktan çevrimiçi ve yüz yüze öğrenim görme durumlarındaki farklılıklar göz önünde bulundurularak tabakalı amaçsal örnekleme yöntemiyle belirlenen 104 ilkokul birinci sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak ilkokul birinci sınıf Türkçe ders kitabından “Kırmızı Balon” adlı metin kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde ise sesli okumaya yönelik “Yanlış Analiz Envanteri” kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda; 2020/2021 eğitim öğretim yılında çoğunlukla uzaktan çevrimiçi eğitimle ilk okuma yazma öğrenmek zorunda kalan katılımcıların, okuma düzeyi açısından yaklaşık %12’sinin serbest okuma düzeyinde, %8’inin öğretim düzeyinde ve %81’inin ise endişe düzeyinde olduğu görülmüştür. Ayrıca pek çok katılımcının heceleme, duraklama, kendini düzeltme ve öngörülenden daha yavaş okuma gibi okuma sorunlarının da olduğu tespit edilmiştir.Keywords

COVİD-19, pandemi, uzaktan eğitim, çevrimiçi eğitim, ilk okuma yazma

References