Özet


YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN YAZILI SINAVLARININ SÖZLÜKSEL ANALİZİ

Bu çalışmada öğrencilerin eşdizim kullanımları ve sözcük kullanım sıklığı her düzeyde ayrı ayrı incelenmiştir. Seviyeler A1, A2, B1, B2 ve C1'dir. Tümce analizi için kullanılan “sketch engine” programında düzeylere göre kullanılan kelimelerin sıklığı ve toplam kelime sayısı analiz edilmiştir. Eşdizim kullanımı iki farklı değerlendirici tarafından analiz edilmiş ve kelimeler anlamsal olarak kategorize edilmiştir. Öğrencilerin seviyeleri arttıkça daha teknik ve soyut kelimeler kullandıkları görülmüştür. Eşdizimli kelimelerin metnin içinde bulunması tutarlı ve akıcı bir yazının oluşumunu sağlamak için yeterli değildir. Sıklık analizinde, sık kullanılan kelimeler anlam bakımından incelendiğinde seviyelere göre önemli bir değişiklik görülmemiştir. Başka bir deyişle, sık kullanılan kelimeler düzeyler arasında benzerlik göstermektedir. Bu çalışmadan elde edilen diğer bir bulgu ise, seviyeler arttıkça kullanılan kelime sayısının arttığı ve metinlerin uzunluğunun arttığı sonucudur. Bu, her seviye sınavında öğrencilere yazmaları gereken kelime sayısı ile ilgili alt ve üst sınır belirlendiği için ve bu sınır her seviyede yükseldiği için kelime sayısının artması beklenen bir sonuçtur.Anahtar Kelimeler

Derlem, sıklık, sözcük, eşdizimlilik, anlambilimsel çözümleme.


Reference