Abstract


TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOLCULARININ MİZAHLA BAŞ ETME VE ADİL DÜNYA İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Engellilik kavramı hayatımızda yer eden önemli bir kavram halini almıştır. Engellilik doğuştan olabileceği gibi bir kaza ya da travma sonrasında da meydana gelebilir. Her sağlıklı bir birey aynı zamanda bir engelli adayıdır demek konunun önemini ortaya koyacaktır. Dünya Sağlık Örgütü engelliliği bireyin hayatının bir parçası olarak görmektedir. Engellilik durumuna uyum sağlamada adil bir dünyaya olan inanç etken bir faktördür. Buna ek olarak, engelli bireylerin dünyaya olan inançları olumsuz durumları ile baş etmede bir değer faktördür. Adil bir dünya inancı olan bireyler, depresyonla, üzüntü ile daha kolay baş etmektedirler. Engelli bireylerin engel durumlarından kaynaklanan ve onlar üzerinde stres oluşturan durumlarla baş etme kullandıkları diğer bir yöntemin mizah olduğu söylenebilir. Yöntem Araştırma nicel bir araştırma olup, veri toplama sürecinde ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Tarama araştırmalarında bir grubun özeliklerini belirlemek için verilerin toplanması amaçlanır. Çalışma grubu Araştırmanın örneklemi mili takım düzeyinde tekerlekli sandalye basketbolcuları oluşturmaktadır. Türkiye evreninde tekerlekli sandalye basketbolcularının sayısının az olmasından dolayı ulaşılabilir evrenden rastgele yolla seçilen 27 tekerlekli sandalye basketbolcusu çalışma örneklemini oluşturmuştur. Sonuç tekerlekli sandalye basketbolcularının insanların başına gelen adaletsizliklerin bir istisnai durum olduğunu ve eninde sonunda adaletin yerini bulacağına inandıklarını söylenebilir. Tekerlekli sandalye basketbolcularının insanların başına gelen adaletsizliklerin bir istisnai durum olduğunu ve eninde sonunda adaletin yerini bulacağına inandıklarını söyleyebiliriz. Tekerlekli sandalye kullanma süresine göre adil dünya inancı değerlendirildiğinde; 11 yıl ve üzeri tekerlekli sandalye kullanan sporcuların 11 yıldan daha az sandalye kullanan sporculara göre adil dünya inancı ortalamalarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Tekerlekli sandalye basketbolcularının mizahla başa çıkma verileri incelendiğinde; katılımcıların ağlatacak ya da güldürecek bir durumda çoğunlukla gülmenin daha iyi olduğunu ve mizahın problemlerle baş etmede çok etkili olduğu ölçek maddelerine verdikleri yanıt ortalamaları yüksek oranda tespit edilmiştir. Tekerlekli sandalye basketbolcularının mizahla baş etmeleri yaş değişkenine göre incelendiğinde; 30 yaş altı sporcuların ortalamalarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştirKeywords

Tekerlekli basketbol, Adil dünya inancı, Mizahla baş etme, Spor

References