Abstract


ENDÜSTRİ MİRASININ YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: ÜRGÜP TEKEL ŞARAP FABRİKASI

Bulundukları bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayan endüstri yapıları, özgün işlevini kaybettiklerinde kent içinde atıl alanlar olarak kalmaktadır. Mimari, kültürel ve tarihsel bağlamıyla değerli olan bu alanlar endüstri mirası olarak kabul edilmekte ve bu yapıların korunarak geleceğe aktarımı büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda yapılan bu çalışmanın konusu bir endüstri mirası olarak Ürgüp Tekel Şarap Fabrikasını araştırmak ve yapının güncel durumunu değerlendirmektir. Araştırmanın alanı olarak seçilen fabrika yerleşkesi, günümüzde bir üniversitenin eğitim ve öğretim alanı olarak yeniden işlevlendirilmiştir. Yapılan bu araştırmada, yerleşkenin mekan ve çevre ilişkisini değerlendirmek ve yeniden kullanım amacıyla yapılan değişimleri iç mekan kapsamında tartışmak amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda yapılan araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Konu ile ilgili yazılı ve görsel dokümanlar analiz edilmiş; yerleşke ziyaret edilerek mekanların kullanım durumu incelenmiştir. Ulaşılan bulgular ışığında, yeniden kullanıma kazandırılan mekanların güncel durumu üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Günümüzde yerleşkede yer alan her yapı güncel olarak kullanılmadığı ve restorasyon devam ettiği için, yapılan araştırma ulaşılabilir ve günümüzde aktif olarak kullanılan 4 yapı üzerine odaklanmaktadır. Bu nedenle çalışmada diğer yapılar çalışma kapsamı dışında tutulmuştur. Araştırmada, yeniden işlevlendirme ile Ürgüp Tekel Şarap Fabrikasının korunarak geleceğe aktarılabileceği, ancak bu aktarımda mekan atmosferinin de korunması gerektiğine dikkat çekilmiştir.Keywords

Endüstri Mirası, Ürgüp Tekel Şarap Fabrikası, İç Mekan

References